Начало | Клиенти | Дерони ООД
Галя Делчункова - Balkaservices.com
Галя Делчункова
Творчески директор на Дерони ООД

Клиент на Balkan Services

„С помощта на внедрената от Балкан Сървисис система четирите логистични центъра на Дерони реализират пълен, качествен и актуален анализ на пазара, отговарят на изискванията на клиентите и на спецификата на икономиката. QlikView дава възможност за реализиране на мърчандайзинга, на асортиментното и продуктово позициониране и реализиране на пазара, подпомага качественото обслужване на клиентите, решаване на възникнали и текущи проблеми, но най-вече на мениджърските и управленчески решения.”

Дерони ООД

Дерони е български производител на храни, които са се доказали във времето като висококачествени, природосъобразни и неустоимо вкусни. Произвежданите над 500 артикула  хранителни продукти са познати на всяко българско семейство, създадени с изключителна грижа и разбиране за здравето на потребителите.

 

BI

Внедрената Business Intelligence система оптимизира дейността на компанията и вземането на управленски решения от мениджмънта, като се осигурят бързи и надеждни справки. В рамките на секунди приложението дава възможност за анализ по множество сечения на продажба по продукти, количествени измерения, клиентска кошница, класации, анализ и други. С елиминирането на човешката намеса се избягват възможни грешки и се осигурява значително по-голяма точност и сигурност на данните.

BI решението подобрява тяхното качеството, последователност и пълнота, като предоставя достоверна и сигурна среда за управлението им. Благодарение на изготвения механизъм за Ad-Hock анализи потребителите могат да намерят навременни отговори на ежедневно възникващите бизнес казуси.