Начало | Клиенти | Дерони ООД
Галя Делчункова
Галя Делчункова
Творчески директор на Дерони ООД

Клиент на Balkan Services

„С помощта на внедрената от Балкан Сървисис система четирите логистични центъра на Дерони реализират пълен, качествен и актуален анализ на пазара, отговарят на изискванията на клиентите и на спецификата на икономиката. QlikView дава възможност за реализиране на мърчандайзинга, на асортиментното и продуктово позициониране и реализиране на пазара, подпомага качественото обслужване на клиентите, решаване на възникнали и текущи проблеми, но най-вече на мениджърските и управленчески решения.”

Дерони ООД

Дерони е български производител на храни, които са се доказали във времето като висококачествени, природосъобразни и неустоимо вкусни. Произвежданите над 500 артикула  хранителни продукти са познати на всяко българско семейство, създадени с изключителна грижа и разбиране за здравето на потребителите.

 

BI

Внедрената Business Intelligence система оптимизира дейността на компанията и вземането на управленски решения от мениджмънта, като се осигурят бързи и надеждни справки. В рамките на секунди приложението дава възможност за анализ по множество сечения на продажба по продукти, количествени измерения, клиентска кошница, класации, анализ и други. С елиминирането на човешката намеса се избягват възможни грешки и се осигурява значително по-голяма точност и сигурност на данните.

BI решението подобрява тяхното качеството, последователност и пълнота, като предоставя достоверна и сигурна среда за управлението им. Благодарение на изготвения механизъм за Ad-Hock анализи потребителите могат да намерят навременни отговори на ежедневно възникващите бизнес казуси.