Дерони ООД

Дерони е български производител на храни, които са се доказали във времето като висококачествени, природосъобразни и неустоимо вкусни. Произвежданите над 500 артикула  хранителни продукти са познати на всяко българско семейство, създадени с изключителна грижа и разбиране за здравето на потребителите.

 

 

 

BI

Внедрената Business Intelligence система оптимизира дейността на компанията и вземането на управленски решения от мениджмънта, като се осигурят бързи и надеждни справки. В рамките на секунди приложението дава възможност за анализ по множество сечения на продажба по продукти, количествени измерения, клиентска кошница, класации, анализ и други. С елиминирането на човешката намеса се избягват възможни грешки и се осигурява значително по-голяма точност и сигурност на данните.

BI решението подобрява тяхното качеството, последователност и пълнота, като предоставя достоверна и сигурна среда за управлението им. Благодарение на изготвения механизъм за Ad-Hock анализи потребителите могат да намерят навременни отговори на ежедневно възникващите бизнес казуси.