Дженерали Застраховане

Дженерали България е част от Дженерали Груп, един от най-големите световни доставчици на застрахователни услуги. Със 78 000 служители по целия свят, обслужващи 72 милиона клиенти в над 60 държави.
Дженерали България оперира на българския пазар от 2006 г. Едно от най-ценните предимства на групата е предлагането на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес.

Имплементиране на отчети с BI

Описание на проекта:

Изграденото BI решение включва нужната информация относно щетимост, характеристики на портфолиото, получени премии, сравнение с минали години, заделени резерви, оперативни разходи и други. Изградени са алгоритми за автоматизираното им изчисление. Проектът продължава с втори етап, като освен отчети за ЕИСОУКР, ще се завърши цялостната платформа за улесняване и оптимизиране максимално работата на дружеството при изготвяне и изпращане на детайлни застрахователни отчети към държавни институции и заинтересовани трети лица. В дружеството се изготвят и самостоятелно Qlik View приложения за различни нужди.


Ползи (за компанията) от проекта:

• Автоматизиране на процеса по изготвяне на отчетите
• Интегриране на данни от различните системи
• Изчисляване на ключови показатели (KPI)

Потребители:

Контролинг отдел, Риск отдел, ИТ отдел, други


Интеграции:

SAP, Застраховател, Ажур ERP, Excel files