Начало | Клиенти | Фантастико

Фантастико

Първият магазин на търговска верига „Фантастико“ е открит през 1991 г. в гр. София. Оттогава семейната компания се разраства до 42 супермаркета, чийто брой расте ежегодно. Сферите на дейност на организацията включват управление и развитие на търговски обекти, склад и логистични процеси, кетъринг агенция и развлекателен център.

BI

Описание на проекта

За целите на проекта Balkan Services изгражда фундаментална рамка на BI приложение, което да бъде развивано от страна на клиента. Проектираната система автоматизира процесите по рипортинг, анализ и отчитане на дейностите, свързани с поръчки и продажби на дребно.

Balkan Services предоставя услуги по:

  • Инсталация и конфигурация на Qlik Sense;
  • Специализирано обучение за разработчиците на системата от страна на клиента;
  • Изграждане на архитектура на BI системата;
  • Създаване на макет на приложение с основни данни за продажби на дребно в търговските обекти;
  • Поетапни одити, консултации и предоставяне на препоръки за подобрение на изградената от страна на клиента система, както и насоки на разрешаване на по-комплексни казуси.

Ползи за компанията

  • Обединяване на големи обеми от данни;
  • Работа с гъвкав инструмент за обработка и анализ на данните;
  • Възможност за самостоятелна доработка на BI системата от страна на клиента;
  • Достъп на бизнес потребители до детайлна информация на най-ниско ниво чрез „drill-down“ функционалност.

 

Потребители

  • Служители с ръководни функции