Херти АД

Създадена през 1993 г. „Херти“ АД е компания с богат опит и традиции в производството на алуминиеви, пластмасови и композитни капачки. Дружеството произвежда над 1 млрд. изделия годишно, които се използват за затваряне на почти всички видове бутилки.

Групата управлява компании в България, Англия, Франция, Германия, САЩ, Румъния.

XBRL Tagger

Описание на проекта

С въвеждането на ESEF стандарта (Европейски единен електронен формат), всички компании, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, са задължени да представят своите годишните консолидирани финансови отчети в XBRL формат.

За да автоматизира процеса по конвертиране на финансовите отчети в XBRL формат, „Херти“ АД закупува лицензи за сертифицираното софтуерно решение XBRL Tagger. Инструментът позволява лесно и бързо тагване (маркиране), преобразуване, коригиране и валидация на консолидираните отчети в съответствие с новите европейски регулации.

Ползи за компанията

  • Спестяване на време чрез автоматизирано маркиране на отчети;
  • Автоматично отразяване на промени в таксономиите;
  • Автоматично прехвърляне на тагове(маркери) от предходен отчетен период в следващ.

Потребители

  • Счетоводен и финансов отдел.