Ingram micro

Специализирано Qlik View обучение и BI одит 

Описание на проекта:

Според изискванията на компанията е изготвено и проведено специализирано BI обучение (tailor-made). В съдържанието са включени теми като основни функции и менюта в Qlik View, добри практики при имплементация на проекти, отговори на специфични въпроси по реални казуси. По-късно е направен и BI одит на реализираните приложения с цел оптимизация, бързодействие на справките и изчистване на модела. 

Ползи (за компанията) от проекта:

• Бърз старт на нови кадри в компанията
• Спестяване на време в обучение, намиране на материали
• Оптимизация и довършване на вътрешно разработените приложения