Начало | Клиенти | Интеграл

Интеграл

CRM

Вертикално решение за образователен център.
Проектът обхваща офиси в България, Румъния, Албания и Македония. Различни бизнес линии като: Езикови курсове, Образование в чужбина, Work &Travel програми и Туристическа агенция работят в едно приложение и база данни, използвайки пълната функционалност на системата в частта: Продажби, Маркетинг и Събития. Интеграцията с уебсайт за регистрация на кандидати и участници, както и изграждането на модул за плащане са също част от изграденото решение.

ИТ консулт

ИТ консултантски услуги.

Ползи: Непрекъснатост и сигурност на работния процес.