ИНТЕРИОН АД

Интерион АД е основано през 2001г. с участието на INTERIA, Гърция, дъщерно дружество със 100% участие на ION – водещ производител на шоколад и други сладкарски изделия в Гърция. Дружеството се намира в гр. Костинброд, където са разположени централният офис и производствената база. Интерион АД разширява своите продажби и дистрибуторска мрежа, като покрива целия български пазар със своите офиси в Костинброд, Пловдив и Варна.

IT поддръжка

Описание:

Предоставяне на: 

• цялостна услуга по администрация на сървър, компютри (настолни и преносими), мрежово оборудване, офис техника и периферия;

• създаване, съхранение и администрация на архиви;
• администрация на потребители в активна директория;
• внедряване на политики за информационна сигурност, администрация на Firewall устройства;
• продажба на хардуер, включва търговска консултация, продажба, доставка, инсталация и сервиз
• продажба на софтуер, включва търговска консултация, продажба, доставка, инсталация. Обхват: операционни системи, офис пакети, антивирусен и приложен софтуер.

Ползи за компанията:

• Непрекъсваемост на бизнес процеса
• Сигурност на информацията и превенция на проблемите
• По-голяма ефективност на всички звена в компанията