Maria DB

MariaDB Corporation е финландска технологична компания, която разработва най-бързо развиващата се база данни с отворен код. Организацията предоставя на своите клиенти единна и пълна база данни, покриваща всички техни нужди и ги освобождава от разходите, ограниченията и сложността на поддръжка на собствени бази данни. MariaDB Corporation има офиси в Азия, САЩ и Европа, включително и в България.

ERP

Описание на проекта

След обстойно проучване на водещите системи за управление на бизнеса MariaDB Corporation взима решение за внедряване на облачното ERP решение NetSuite.

За да работи в пълно съответствие с местните счетоводни стандарти и законодателство, организацията локализира ERP системата за държавите, в които оперира.

За целите на проекта в българското дружество на Maria DB е внедрена българска локализация за NetSuite.

Ползи

  • Автоматизирано изготвяне на счетоводни документи според българското законодателство и счетоводни стандарти;
  • Автоматизирано изчисление на ДДС за територията на България;
  • Възможност за двуезична поддръжка на сметкоплан.

 

Потребители  

  • Отдел „Счетоводство“.