ОМК - Обединена Млечна Компания

„Обединена млечна компания” АД е водеща компания в млекопреработвателния бранш, с дългогодишен опит в родното производство на кисело и прясно мляко и хубаво българско сирене, датиращ от 1953г.  Тя е най-голямата българска млечна компания, която като цяло развива млечния бизнес и подпомага всички други пряко и косвено свързани браншове – млекосъбиране, традиционна и модерна търговия и пр.

 

 

BI

Реализираният проект по внедряване на Business Intelligence решението Qlik позволи да се осъществяват справки за продажби, да се изчисляват автоматично бонуси на дистрибуторите, генерират се бюджети.