Орно АД

ОРНО АД е дистрибуторска компания, създадена през 2009 г. С акцент върху три основни категории:
• Захарни и шоколадови продукти
• Хранителни продукти
• Домакински продукти

Внедряване на BI решение

Описание на проекта:

В Орно АД са внедрени две основни Qlik View приложения, едното е на тема продажби, а другото финанси – P&L. Разработени са детайлни справки и графични представяния на данните, с които потребителите лесно могат да боравят, анализират, експортират и да взимат информирани решения на база показаните резултати. В BI решението са включени много измерения (дименсии) и ключови показатели (KPI), с които компанията измерва и контролира резултати си. 

Ползи (за компанията) от проекта:

• В приложенията са налични данни за много години назад, както и актуалните
• Бързина за работа със справки и различни сечения
• Лесни промени и имплементация на сложни алгоритми за изчисление и разпределение

Потребители:

Изпълнителен директор, Финансов директор и Финансов отдел, Търговски директор и търговски отдел

Интеграции:

Navison (Microsoft Dynamics Nav), Excel files