Палиррия България ООД

Палиррия-България ЕООД е консервена фабрика в Нова Загора с над 900 служители.
Фирмата е специализирана в производството и търговията с консервирани зеленчуци, предназначени главно за износ.

 

Цялостно решение за информационна сигурност

 

 

ERP

Atlantis ERP обслужва цялостната търговска, финансово–счетоводна, производствена и отчетна дейност на фирмата. Балкан Сървисис осигурява пълния набор от финансово-счетоводни консултантски услуги и услуги по оптимизацията на внедрената ERP система. По препоръка на Балкан Сървисис беше извършена и цялостна реорганизация на бизнес процесите във фирмата. В резултат обслужването на клиентите e подобрено, a ефективността на процесите е повишена.