ПОАД ЦКБ-СИЛА

ПОАД ЦКБ-СИЛА има свои пенсионни фондове във всички страни, в които присъства на пазара. В България ПОАД ЦКБ-СИЛА бе учреден през август 2000г., а на 5 декември 2000г. получи лиценз за доброволно пенсионно осигуряване от Държавната агенция за осигурителен надзор.
Пенсионноосигурителното дружество бе създадено, за да управлява три пенсионни фонда: Универсален пенсионен фонд; Професионален пенсионен фонд; Доброволен пенсионен фонд.

 

BI

Balkan Services реализира успешно проект по внедряване на Business Intelligence решението QlikView.