Начало | Клиенти | Сервие Медикал ЕООД

Сервие Медикал ЕООД

Сервие е водеща независима френска фармацевтична компания, втора в света френска фармацевтична компания. Присъствие в 140 държави. 86% от продажбите на Сервие са направени от международните клонове на компанията.

BI

Проектът обхваща широк набор от търговски справки и ключови показатели (KPIs), чрез които се анализира маркетинговият дял на продажбите на фирмата от целия пазар – информацията се взима от търговската система на фирмата и доставчикът на информационни услуги за здравната индустрия IMS. На база на получените резултати се изчисляват бонуси, обвързани с продажбите на търговските представители и различни регионални разпределения. По този начин фирмата придобива по ясен поглед за общата картина на пазара и своето позициониране в него.