ВЕРИФИКАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД

Верификация България ООД извършва технически надзор. Орган за Оценка на Съответствието /ООС/ към Верификация България ООД е акредитиран от ДАМТН да извършва оценяване на съответствието съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на:
Съдове под наляганe 87/404/EEC Simple pressure vessels
Съоръжения под налягане 97/23/EC Pressure equipment
Транспортируеми съоръжения под налягане 99/36/EC Transportable pressure equipment

IT поддръжка


Описание:

Предоставяне/предоставена е
• цялостна услуга по администрация на сървър, компютри (настолни и преносими), мрежово оборудване, офис техника и периферия.
• Продажба на хардуер, включва търговска консултация, продажба, доставка, инсталация и сервиз
• Продажба на софтуер, включва търговска консултация, продажба, доставка, инсталация. Обхват: операционни системи, офис пакети, антивирусен и приложен софтуер

Ползи за компанията:

• Непрекъсваемост на бизнес процеса
• Сигурност на информацията и превенция на проблемите