Отделът за европейски проекти и програми на Balkan Services успешно разработи и подаде проект за финансиране по Оперативна програма „Конкурентноспособност” на стартиращата иновативна фирма „УебКад” ЕООД. Проектът е одобрен и с Управляващия орган на Оперативната програма е сключен договор на стойност 227 300лв. Финансирането е осъществено по процедура ”Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни процеси и услуги”. Проектът е насочен към внедряване на пазара на иновативен уеб базиран софтуер за създаване и визуализация на различни интериорни решения. Процедурата все още е отворена за кандидатстване. Повече информация може да получите при нашите колеги от отдел „Европейски проекти“ на Balkan Services.