Екипът на Balkan Services успешно внедри нов Business Intelligence (BI) софтуер във водещия български и европейски производител на електрически бойлери, бойлери с индиректно нагряване и отоплителни уреди за дома TESY.

Компанията за битови електроуреди има четири завода, които се намират в Шумен и в Смядово. През 2023 г. TESY започна изграждането на нов модерен завод за термодинамични бойлери, който се очаква да заработи през 2024 година.

Благодарение на иновативния си подход към пазара и продуктите и динамично развиващия се екип от високо мотивирани специалисти, понастоящем компанията реализира продуктите си в над 60 страни на 4 континента, като всяка година нейните приходи от продажби растат с двуцифрено число. TESY стартира своята експанзия извън България през 1997 година, за да стигне днес до топ 3 производител в Европа в своята индустрия, с годишен капацитет на производство от 1.5 млн. уреда.

 

TESY и „умните” технологии

През 2014 г. в компанията заработва модерният за времето си софтуер за бизнес анализи QlikView, внедрен от екипа на Balkan Services. Оттогава датира и успешната съвместна работа между двете компании.

В синхрон с визията си за глобален лидер в иновациите и създаването на модерни решения за топлина и комфорт, TESY преминава към Business Intelligence (BI) инструмента от последно поколение Qlik Sense, с който модернизира анализите си.

 

Стъпка по стъпка

BI проектът стартира с предварителни срещи с ключови потребители на системата от страна на TESY, по време на които е установен потенциалът за надграждане на справките и репортите в Qlik Sense.

На следващ етап възниква важна задача, касаеща анализа на управлението и изпълнението на поръчките, която е решена успешно.

Създадена е и съвсем нова функционалност за Qlik Sense, чрез която от TESY  проследяват с какви товарителници трябва да бъдат натоварени поръчките, за да бъдат изпратени.

Съществена за проекта е разработката на възможност за пряко изтегляне на данни от ERP системата SAP, позволяваща анализа на допълнителни данни, които до момента не са били анализирани в QlikView.

В работата си от TESY създават различни прогнози и планове. Тази специфика на дейността е отразена и в новата BI система, която прави сравнения между актуалните данни и плановете за продажбите. По този начин компанията може да оцени доколко прогнозите и плановете й са точни и да реагира своевременно.

В репортинг системата на TESY има и няколко отделни групи на ниво анализи - компания, клиенти (по канали, държави и региони) и продукти (код и име на продукт).

Всички справки в BI системата могат да бъдат преизчислени в лева и в евро с един клик, както и да бъдат представени като консолидирани или като неконсолидирани продажби, което е важно за продажбите в различните държави.

Разработена е още функционалност за “ABC” анализ, която влиза веднага в употреба, улеснявайки планирането на жизнения цикъл на продуктите.

 

QlikView и Qlik Sense

Начинът, по който се извличат данните и се обработват в двете аналитични системи е близък. Софтуерът Qlik Sense има по-различен и значително по-модерен интерфейс – бутони, нови цветове, различна организация на селекциите.

За улеснение при преминаването към новия аналитичен инструмент, екипът ни създава в системата приложение с обучителни материали за работа с основните функционалности на Qlik Sense. В случая на TESY те са на английски език, тъй като потребителите на системата са от различни държави.

 

Планове и продажби

Новият софтуер улеснява TESY при проследяването на продажбите си и съпоставянето им с предварително зададените планове. В системата се анализира и финансовото състояние на предприятието от гледна точка на обращаемост на материали, вземанията и задължения. В Qlik Sense се проследяват паричните потоци, а също и обращаемостта на материалите.

В бъдеще предстои разработването на нови функционалности, касаещи производството. 

 

Фактори за успех

Различните етапи на проекта са разпределени между няколко екипа на Balkan Services, които са запознати с текущите приложения и данни на TESY в QlikView.

Комуникацията между двата екипа протича на много високо ниво, съпътствана от регулярни срещи за проследяване на прогреса.

Впечатленията за съвместната работа, споделени от предствителите на TESY са, че екипът на Balkan Services познава детайлно проекта, което гарантира неговия добър резултат.

В случая е важно да отбележим и доброто сработване между ръководителите на проекта от двете страни, която улеснила работния процес.

Успешният завършек на проекта се дължи както на компетентността на хората, работили по него, така и на решимостта на TESY да го реализира и подкрепата на мениджмънта, припознал Qlik като инструмента за аналитичност и бизнес анализи на компанията.