Международната компания за маркетингови проучвания GemSeek работи с Business Intelligence система, внедрена от Balkan Services. Проектът разкрива потенциала на BI технологията в обработката и многопластовото представяне на маркетингови и продуктови проучвания.

 

На база на внедрената Business Intelligence технология се изготвят справки за секунди. Те се извършват по многобройни сечения, с възможност за стигане до всеки детайл на момента. Елиминира се човешката намеса, което спомага за избягването на грешки, осигуряване на по-голяма точност и сигурност на данните.