Платформата е внедрена по европейския проект SEED. Консултантската фирма вече е осъществила 12 проекта с европейско финансиране, включително такива за внедряване на ERP софтуер, RFID система и други сложни технологични решения Българската консултантска компания Balkan Services успешно внедри платформа, осигуряваща на гражданите на Варна достъп до услугите, които Общината предоставя, чрез наличните 21 информационни киоски на нейна територия. Платформата е изградена в рамките на международният проект SEED, чиято основна цел е предоставяне на по-широк достъп до информация за общинските услуги и други полезни данни. Проектът се финансира по програма Competitiveness and Innovations (Конкурентност и иновации), по която се подават проектни предложения директно в Брюксел. В него участват 12 партньори от седем страни: Испания, Хърватска, Латвия, Кипър, Чехия, Румъния и България. Акцентът е върху участието на новите страни - членки на Европейския съюз, в които въвеждането и използването на електронни услуги от общинската и държавна администрация е по-слабо застъпено. В България партньори по проекта са Община Варна и консултантска компания Balkan Services.

 

Фирмата вече има зад гърба си 12 проекта с европейско финансиране, от които девет са по оперативните програми в България, а останалите са финансирани директно от Европейската комисия. Сред тях са такива комплексни проекти като внедряване на ERP (Enterprise Resource Planning) софтуер, системи за управление на складовата дейност чрез безжичната технология RFID (Radio Frequency Identification), за поддръжка на производствени машини и други сложни технологични решения. Проектът SEED, който ще приключи през 2014 г., ще спомогне за по-лесния достъп на гражданите на Варна до разнообразна полезна информация като културни, образователни и социални инициативи на общината, свободни работни места за региона, важна информация за Европейския съюз, за Европейската комисия, за свободни работни места в цяла Европа и други. За да може информацията да достигне до максимално широк кръг от хора, е избран методът с използване на съществуващата общинска мрежа от киоски, които представляват интерактивни екрани, разположени на възлови места в града (сградата на Общината и на местните администрации, Спортна зала, туристическо - информационни офиси, търговски центрове и т.н.).