QlikTech, водеща business intelligence компания, обяви своето ново приложение за iPad. Това мобилно, интерактивно фирмено BI решение осигурява мобилен професионален достъп до критична за взимането на решения информация, чрез интуитивен интерфейс. Изградено изцяло на базата на Apple iPad multi-touch интерфейс, QlikView за iPad извежда мобилния business intelligence до ново ниво на touch-базираната интерактивност, позволявайки свободното боравене с данни, без обичайните ограничения на статичните отчети.С QlikView за iPad, бизнес потребителите имат достъп точно до информацията, от която се нуждаят и то, когато им е нужна. За разлика от конкуретните предложения, които обслужват само статични, уеб-базирани отчети и не позволяват на потребителите интерактивност, която им е необходима, за да получат своевременни отговори на своите въпроси.