През последната финансова година всички публични дружества в България, задължени да изготвят годишните си финансови отчети в ЕЕЕФ (Европейски единен електронен формат, от англ. ESEF), трябваше да маркират само своите „четири основни форми“. За финансовите години, започващи на или след 1 януари 2022 г. е задължително маркирането на пояснителните приложения към финансовите отчети.

Новото предизвикателство в изготвянето на ESEF отчети е маркирането на текстови блокове на пояснителните приложения, което значително ще повлияе на процеса на отчитане.

В безплатен уебинар на 3-ти ноември, представители на Balkan Services ще ви запознаят с методологията на маркиране на оповестяванията като текстови блокове, както и новите функционалности на AMANA XBRL Tagger.

По време на уебинар „Да се подготвим за новостите в ESEF отчитането“ ще разгледаме темите:

  1. Промени и новости в Ръководството за отчитане в ESEF
  2. AMANA XBRL Tagger – нови функционалности
  3. Маркиране в Word
  4. Маркиране в PDF
  5. Маркиране на отчет на друг език

КОГА: 3-ти ноември 2022 г., 15.00 ч.

Водещи:

  • Антонина Мотева - Senior Financial systems and solutions consultant в Balkan Services. Антонина притежава 6-годишен опит в сферата на финансовия одит и 5 години като ръководител корпоративни финанси.
  • Волен Димитров - Financial systems and solutions consultant в Balkan Services, който притежава 10-годишен опит в сферата на финансовия одит.

Събитието е подходящо за представителите на публични холдингови дружества: финансови директори, главни счетоводители, съставители на финансови отчети, директори за връзка с инвеститорите, мениджмънт на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

Участието на уебинара е безплатно, но изисква задължителна предварителна регистрация.

Регистрирай се >