Знаете ли, че има по-лесен и бърз начин за изготвяне на консолидирани финансови отчети?

Специализираното решение за финансово управление LucaNet значително подобрява и опростява отчетността в дружествата, автоматизирайки процесите по финансова консолидация, планиране и отчитане.

В 60-минутен уебинар ще демонстрираме как събирането, унифицирането и консолидацията на финансови данни могат да бъдат извършвани бързо и без грешки с помощта на LucaNet.

КОГА: 13-ти юни 2024 г., 15.00 ч.

Вижте как с помощта на CPM решението за финанси можете да:

  • Ускорите финансовото приключване и да консолидирате до 5 пъти по-бързо;
  • Намалите грешките във финансовите данни с до 70%;
  • Повишите прозрачността на финансовата информация с до 90%.

 

По време на уебинар „Как да съкратите времето за финансова консолидация?“ ще разгледаме темите:

  • Събиране и валидиране на финансови данни
  • Равнение на вътрешногрупови сделки и салда
  • Корекции на данните, спрямо групова политика и приложими стандарти (GAAP Adjustments) и конвертиране на валути
  • Автоматизиране на процеса по финансова консолидация и вътрешногрупови елиминации
  • Изготвяне на консолидирани финансови отчети
  • Финансово отчитане с LucaNet

 

За кого е подходящ уебинарът?

Събитието е предназначено за финансови директори, мениджъри, контрольори и счетоводители, които участват в изготвянето на консолидирани финансови отчети.

 

Водещи:

Антонина Мотева - Senior Financial systems and solutions consultant в Balkan Services

Галина Нанкинска - Financial Consolidation and Planning Consultant в Balkan Services

Alla IshchukChannel Sales Manager в LucaNet AG

 

Участието на уебинара е безплатно, но изисква задължителна предварителна регистрация.

Регистрирай се >

* LucaNet е цялостна CPM (Corporate Performance Management) платформа за финанси, която автоматизира процесите по финансова консолидация, финансово планиране и отчитане.