Еднодневно обучение с програмен продукт QlikView

     

ПРОГРАМА

Целта на курса е да Ви запознае с основните групи проблеми и съответно решения, които предлагат продуктите за Business Intelligence.

В обучението ще имате възможност да визуализирате примерни крайни резултати от Business Intelligence проекти за анализ на продажбите, ефективност на персонала, маркетинг активности, финансови показатели.

Практически ще анализирате данни в Business Intelligence среда, чрез създаване на справки, отчети, dashboards, бюджети.

Ще се запознаете с цикъла на разработване и внедряване на Business Intelligence проект:

  • Извличане, трансформиране и зареждане на данни (ETL)
  • Създаване на аналитично приложение
  • Визуализиране на информацията

За целите на практическата част ще се използва програмен продукт QlikView - подходящ за целите на бърз и ефективен старт в Business Intelligence.

Регистрационна такса: 180 лева без ДДС.

Завършилите курса получават професионален сертификат.


Изтеглете, попълнете и ни изпратете на e-mail: info@balkanservices.com регистрационната форма.

14 октомври 2010 (Следваща дата 04 ноември 2010)

 

Компютърна зала, Център за образование и култура Илиев към Американски Университет в България, София

Balkan Services / QlikView

2010-10-14