ЗАЩО Е ВАЖНО? Бизнесът генерира огромно количество данни, които остават неизползвани, въпреки че крият много бизнес възможности и са неизчерпаем извор за оптимизацията му. Настоящите системи (ERP, MRP, CRM, ТРЗ...) не позволяват на бизнес потребителите ad-hock анализи от множество източници с удобен, интуитивен интерфейс. Кратък и достъпен цикъл Анализ-Решение. Позволява стратегически и тренд анализи, What-if Scenarios Връзката на стратегията с резултатите (и карта за внедряване на CPM (Corporate Performance Management).

 

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КУРСА? Постоянно следене на основни показатели за бизнеса-KPI’s (Key Performance Indicators). Директен достъп на управленското ниво към информацията. Унифициран интерфейс. Работа с голям обем данни. Множество източници на данни. Данните трябва да се обработват специфично, за да станат удобни за анализ. Основните транзакционни бази данни са претоварени с оперативни и управленски справки и анализи.

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРСЪТ? Управленски състав: Изпълнителен директор, финансов директор, оперативен директор, директор HR, IT мениджъри, главни счетоводители, бизнес потребители, Excel power-users, потребители, които подготвят или работят с голям обем данни, служители от репортинг и контролинг отдели, риск отдели, контрол на разходите.

 

КАКВИ ЗНАНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАТ ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСА? Ще получат отговори на какво поражда нуждата от CPM (Corporate Performance Management) решения. Връзката на стратегията с резултатите- синхронизация. Примерна карта за внедряване на CPM. Кратки насоки за визуално представяне на KPI’s. Стратегии за внедряване. Завършилите курса ще получат СЕРТИФИКАТ.

 

24 октомври 2013

Център за образование и култура "Илиев" към Американски университет в България - София,

Balkan Services