Екип

Всяка компания се стреми да притежава високомотивиран екип от професионалисти. С течение на годините Balkan Services изгради колектив, който е не просто изпълнител, а неделима част от растежа на компанията.

Спецификата на нашите проекти и предизвикателствата, пред които сме изправени в ежедневната си работа, изискват максимално ефективна комуникация и взаимодействие, както между хората в екипа, така и между тях и клиентите.

За да удовлетворим напълно техните очаквания, ние създадохме гъвкава организационна структура и силна корпоративна култура.

Знанията и уменията, които те придобиват, чрез различни вътрешнофирмени и специализирани обучения, допринасят за по-високото качество и добавена стойност, която предлагат на нашите клиенти.

Ние насърчаваме непрекъснато нашите служители да бъдат инициативни и да споделят своите идеи - твърдо вярваме в личния принос на всеки от тях.

Активното участие във всяка фаза на проекта е от изключително значение, защото по този начин се формира сплотен екип от хора, които осъзнават не само всеки аспект от дейността на компанията и бизнеса на клиентите ни, но и своята индивидуална роля в постигането на крайния резултат.

 • Владимир Рашев, managing partner - Balkan Services

  Владимир Рашев

  Managing Partner

  vladimir.rashev

  Linkedin

 • Бояна Ликоманова, Head of Business Solutions & Consulting - Balkan Services

  Бояна Ликоманова

  Head of Business Solutions & Consulting

  boyana.likomanova

  Linkedin

 • Найри Масихи, Head of PMO - Balkan Services

  Найри Масихи

  Head of PMO

  naeri.masihi

  Linkedin

 • Ася Николова, Head of People, Culture and Happiness - Balkan Services

  Ася Николова

  Head of People, Culture and Happiness

  asya.nikolova

  Linkedin

 • Слави Славов, Head of NetSuite ERP Department and Partner - Balkan Services

  Слави Славов

  Head of NetSuite ERP Department and Partner

  slavi.slavov

  Linkedin

 • Десислава Българанова, Head of Financial Department and Partner - Balkan Services

  Десислава Българанова

  Head of Financial Department and Partner

  desislava.balgaranova

  Linkedin

 • Петър Станев, Head of IT Department and Partner - Balkan Services

  Петър Станев

  Head of IT Department and Partner

  peter.stanev

  Linkedin

 • Александър Николов - Balkan Services

  Александър Николов

  Head of SOFTONE & SOFTONE | ATLANTIS ERP Department

  alexander.nikolov

 • Кристна Кръстанова - Balkan Services

  Кристина Кръстанова

  Head of BI

  kristina.krastanova

  Linkedin

 • Радост Маринова, marketing manager - Balkan Services

  Радост Маринова

  Marketing Manager

  radost.marinova

  Linkedin

 • Мария Цветкова

  Мария Цветкова

  Sales Management Associate

  maria.tzvetkova

  Linkedin