Начало | Клиенти | Агенция за събиране на вземания
Михаил Георгиев
Ръководител отдел "Риск и репортинг"

Клиент на Balkan Services

Реализираният проект по внедряването на Qlik Sense беше голяма стъпка в развитието на процесите, свързани с анализа на данни и автоматизацията на оперативните репорти на компанията. Приложението ни предостави изключителни възможности за визуализация на данни, своевременно и интерактивно представяне на резултатите от оперативната дейност, както и много други допълнителни функционалности, водещи до подобряването качеството при вземането на управленски решения.

От името на АСВ ЕАД, изразявам голяма благодарност към екипа на “Balkan Services” за изключителния професионализъм и високото качество на работа, които проявиха през всички етапи от реализацията на нашия BI проект."

Агенция за събиране на вземания

Агенция за събиране на вземания ЕАД е специализирана в изкупуване и управление на вземания на територията на България и Румъния. Дружеството работи според законовите изисквания в двете страни, регистрирано е като финансова институция в БНБ, членува в Асоциация на колекторските агенции в България и е сертифицирано от Комисия за защита на лични данни.  

BI 

Описание на проекта

Проектът е осъществен в един от водещите отдели в компанията „Риск и репортинг“. Преди изграждането на BI приложение репортите отнемат много време и ресурс, тъй като са детайлни, съдържат много ключови показатели, изготвят се за различни периоди. След внедряването на Qlik Sense процесът по изготвяне на справките е автоматизиран.

След успешно представено демо, внедряването на системата започва с анализ и бизнес интервюта с екипа на Агенция за събиране на вземания, в следствие на което се оформя цялостната визия и стратегия на изграждане на BI проекта. Компанията сформира екип от високо квалифицирани специалисти, които активно съдействат на консултантите от Balkan Services за успешно реализиране на приложението.

Осъществена е връзка с основната система на Агенцията. Следва дълъг процес по трансформация на данни и алгоритми за изчисление на ключови показатели.

Създаден е инструмент за въвеждане и изчисление на ключови показатели, който позволява промяна на съществуващите или създаване на нови. Изграден е оптимизиран data model, даващ възможност за бързо сравнение по различни времеви сценарии и сечения.

Изготвени са 10 дашборда с визуализации, предназначени за различните отдели, както и анализ на цялостното представяне на бизнеса. 
С BI приложението потребителите имат поглед над:

 • процеса на събиране на вземания - от първоначален контакт до фактически резултат;
 • изпълнение на цели;
 • ефективност и ефикасност на определени дейности;
 • исторически анализи;
 • глобална картина на бизнеса.

По време на реализацията са проведени 5 специализирани обучения за работа с платформата на различни фази от проекта.

Ползи за компанията

 • Спестяване на време на ключови служители;
 • Бърз и надежден достъп до данни и информация;
 • Увеличаване на сеченията, които могат да бъдат използвани едновременно за анализ – различни гледни точки на една и съща ситуация;
 • Навременно откриване на грешки и проблеми;
 • Автоматични справки и анализи (не е необходимо оперативно време за изготвянето им);
 • Унифицирани репорти с еднакви стойности и дефиниции – т.нар. Single point of truth;
 • Добавяне на нови времеви сценарии и възможност за сравнение по тях;
 • Възможност за самостоятелно изготвяне на персонализирани справки.

Потребители

 • Отдел „Риск и репортинг“;
 • Висш мениджмънт.