Николай Димитров, Аква Матрикс ООД - клиент на Balkan Services
Николай Димитров
Мениджър бизнес развитие, Аква Матрикс ООД

Клиент на Balkan Services

Благодарение на интеграцията на NetSuite с онлайн магазина ни само за 4 месеца успяхме да обработим и обслужим брой поръчки, равняващ се на 70% от онлайн продажбите ни за последните 3 години.

Аква Матрикс ООД

Аква Матрикс ООД е компания, специализирана в търговията на едро и дребно на спортни стоки, оборудване и аксесоари за зимни спортове, велосипеди, сърф и скейтборд.

Доставчикът е официален вносител на брандове като TREK, BONTRAGER, MAXXIS, Lib Tech, GNU, BENT METAL, LEVEL, ROXY, Northwave, Drake, Smith, 661 и др.

 

ERP

Описание на проекта

В търговската компания е внедрена #1 облачна ERP система в света – NetSuite. ERP решението обслужва всички процеси по продажби, които се осъществяват през различни канали – онлайн магазин, физически обекти и складове, B2B продажби.

Софтуерът за цялостно управление на бизнеса обединява информацията от всички търговски канали на компанията. По изисквания на клиента са имплементирани основни модули на NetSuite - ERP, CRM, маркетинг и B2B модули, които позволяват:

 • Поддържане на номенклатура от стоки, включително цветове, размери, снимки, серийни номера;
 • Създаване на голям брой нови артикули едновременно чрез импортиране на файлове;
 • Управление на онлайн магазин, което включва систематизиране и обработка на информация за клиенти, поръчки, наличности, различни начини на плащане (кредити, наложен платеж, брой и др.), превалутиране и поддържане на няколко езика;
 • Следване и поддържане на ценови политики за всички канали на дистрибуция;
 • Управление на B2B платформа за търговия на едро;
 • Улеснено етикиране на стоки и работа с баркод четци;
 • Извършване и проследяване на вътрешнофирмени трансфери между складове, планиране на разпределение на стока, вътрешни заявки, одобрение и изпълнение, резервиране на количества;
 • Обслужване на процес по рекламации от клиенти и към доставчици;
 • Планиране на доставки по предварителни поръчки през B2B портала;
 • Проследимост на плащания към доставчици и задължения от клиенти - срокове, валути, начини на плащане;
 • Проследяване на история и възможност за анализи на продажбите на ниво артикул, групи и характеристики на стока, клиент и др.;
 • Бърз обмен на файлове в различни формати с логистични компании, снабдители и доставчици.

 

Ползи за компанията

 • Управление на всички бизнес процеси чрез единна система;
 • Бърз и лесен достъп до фирмената информация - през всяко устройство, което има достъп до интернет;
 • Безпроблемен импорт на големи файлове с нови стоки и други документи;
 • Управление на всички канали на дистрибуция с една система;
 • Автоматизирано управление на маркетингови кампании;
 • Автоматично преизчисляване на актуална средна доставна цена в реално време;
 • Елиминиране на месечни процедури за приключвания на склад и счетоводство;

 

 • Подобрено управление на складови наличности и резервиране на стоки;
 • 100% изпълнение на клиентски поръчки през различните канали;
 • Улеснено планиране и резервиране на доставки в следващи сезони;
 • Ускорен репортинг и анализ на текущото състояние на бизнеса;
 • Оптимизация на финансовото отчитане;
 • Автоматизирано подаване на ДДС дневници и Интрастат справки;
 • Възможност за създаване на P&L по брандове;
 • Минимизиране на грешки при обработка на поръчки и доставки.

 

Интеграции

 • Онлайн магазин;
 • Софтуер за етикиране на стоки;
 • Система за работни заплати „Омекс“;
 • Business Intelligence система Qlik Sense.

Потребители

Мениджмънт, отдели продажби, финанси и маркетинг          

 

BI

Описание на проекта

В търговската компания е интегрирана BI системата Qlik Sense, която автоматизира репортинга и спомага ефективния бизнес анализ в три основни направления: продажби, наличности и вземания от клиенти.

 

Ползи за бизнеса

 • Отлична представа заа цялостната картина на бизнеса във всеки момент;
 • Лесна проследимост на продажби и марж по продукти, категории, обекти;
 • Увеличение на продажби по категории, следствие на навременен и точен анализ;
 • Улеснено оперативно и финансово планиране;
 • Проследимост и анализ на наличности в склад и нереализирани стоки;
 • Възможност за изготвяне на прогнози и стратегии за бъдещи периоди;
 • Улеснен анализ на резултати.

 

Интеграции

ERP система

 

Потребители

Мениджмънт, Търговски екип.