Начало | Клиенти | Балев Корпорейшън ЕООД
Йордан Ружинов
Йордан Ружинов
Финансов анализатор, Балев Корпорейшън

Клиент на Balkan Services

"Чрез анализа на продажбите ние успяхме да осигурим необходимите данни за двата специфични пазара – вътрешен и външен, и в същото време да ги обединим в една рамка, осигурявайки глобалната картина за висшия мениджмънт."

Балев Корпорейшън ЕООД

„Балев Корпорейшън“ ЕООД е основана през 1990 г. и специализирана в производството и дистрибуцията на ароматизатори за автомобили и дома. Компанията разполага със собствена фабрика и е водещ доставчик на територията на Централна и Източна Европа. Още в началото на производствената си дейност „Балев Корпорейшън“ регистрира собствена търговска марка „AREON“ и сключва договори с партньори от различни държави – Русия, Украйна, Гърция и др. Понастоящем ароматизаторите с марка AREON се продават успешно в над 80 държави в цял свят.

BI

Описание на проекта

Развитието и растежа на компанията налагат нуждата от актуални и точни данни, които да бъдат основа за бързи и информирани мениджърски решения. За целта е предвидено изграждане и имплементиране на Business Intelligence система, покриваща две от ключовите области на бизнеса – продажби и финанси.

Създадена е Qlik Sense апликация за отчетност и анализ на продажбите, разделени по направления – вътрешен и външен пазар, включваща следните справки:

 • Регионално представяне;
 • Анализ по клиенти - ключови клиенти по категории и интервал на оборот;
 • Анализ по дистрибутори;
 • Анализ по индустрии;
 • Детайлни справки по продукти;
 • Детайлни справки до ниво документ;
 • Детайлни справки за задълженията на клиенти;
 • Анализ на нови продукти – сравнение на продажби от нулева база.


Изградено е и Qlik Sense приложение, което има за цел да оптимизира процеса по изготвяне на финансовите справки и отчети на компанията, включващо:

 • Счетоводен баланс;
 • Оборотна ведомост;
 • ОПР;
 • Анализ на изменението на компонентите на баланса;
 • Анализ на парични средства;
 • Ключови финансови показатели;
 • Анализ на клиентски задължения.

 

Изградена е възможност за визуализация на данните в различни графични модели, включващи географски карти, диаграми, графики.

Двете приложения се обновяват автоматично всеки ден и предоставят бърза, актуална и единна информация на потребителите на системата под формата на стандартизирани отчети, които са готови всяка сутрин.

Ползи за компанията

 • Цялостен поглед върху състоянието на компанията;
 • Детайлна информация за продажбите - актуални динамични справки;
 • Единна версия на истината;
 • Увеличена ефективност на оперативната дейност;
 • Ускорен процес по репортинг и анализ;
 • Точен анализ на ефективността на търговските канали;
 • Спестяване на време на ключови служители.


Потребители на системата

 • Регионални мениджъри, служители от търговски отдел;
 • Финансови анализатори, финансови контрольори;
 • Висш мениджмънт.


Интеграции

 • SAP;
 • Външни файлове (Excel).


Повече за BI проекта в Балев Корпорейшън можете да научите от видеото тук >