BULPROS

BULPROS е бързо развиваща се международна технологична компания, която предоставя ИТ услуги, решения и продукти в областите: разработка на софтуер, системна интеграция, техническа поддръжка, обслужване на клиенти, кибер сигурност, IoT и др. Компанията работи с клиенти в различни индустрии, с фокус върху информационни технологии, телекомуникации, финанси, здравеопазване и застраховане. Булпрос има офиси в САЩ (Сан Хосе и Лас Вегас), Германия (Франкфурт на Майн), Полша (Варшава) и България (София, Пловдив, Варна и Бургас). Фирмата е съосновател на Българската Аутсорсинг Асоциация и член на Американската Търговска Камара и Немската Аутсорсинг Асоциация.

Финансова консолидация и планиране

Описание на проекта:

Сложната, разнородна структура на групата води до внедряване на приложение, с цел оптимизиране и улесняване на процесите по консолидация и планиране.
В рамките на проекта е извършена интеграция с основната ERP система в групата.
Изграден е формат за импорт на отчети и транзакционни данни на компаниите, които не са обхванати от ERP системата.

Автоматизиране на процеса по финансова консолидация:

 • елиминаране на вътрешно групови разчети;
 • приходи и разходи в групата;
 • нереализирани печалби в остатъци на активи и материални запаси;
 • капиталова консолидация;
 • неконтролиращо участие в дружествата.


Изградени са организационни структури за представяне на данните по дейности (групирани бизнес единици от различни компании с различни нива на йерархия). Осигурена е възможност за запазване на множество версии на прогнозните данни(Forecast) за постигане на оптимален контрол върху отклоненията между цели и резултати.
Справки, съдържащи нефинансова информация, подпомагащи планирането на дейността.

Ползи от проекта:

 • значително съкращаване на времето за бюджетиране и прогнозиране;
 • автоматизация на процесите по финансова консолидация;
 • историческа проследимост на консолидационните операции;
 • репортинг в реално време според функционални валути и валута на представяне на групата;
 • проследимост на информацията до първичните транзакции чрез интеграция с ERP системата;
 • възможност за паралелно представяне на данните - по дружества и дейности, обхващащи отдели от различни компании;
 • многостепенно разпределение на разходите по различни критерии, в зависимост от период, вид, ниво в груповата структура.


Потребители:

 • мениджмънт;
 • финансов отдел;
 • бизнес аналитици;
 • управление на проекти.