Рамадан Рамадан от ЕДЕА - Клиент на Balkan Services
Рамадан Рамадан
Изпълнителен директор, ЕДЕА

Клиент на Balkan Services

При работата си с Balkan Services ние бяхме като един екип. Това се дължи на факта, че екипът на Balkan Services е изграден от добри професионалисти, които познават много добре възможностите на продукта.“

ЕДЕА

ЕДЕА е иновативна търговска верига, която отразява световните тенденции за визията на идеалния хипермаркет. Компанията залага на потребителското изживяване и в петте си модерни обекта – хипермаркет в Русе, два супермаркета в Шумен и по един в Разград и Хитрино.

BI

В ЕДЕА е внедрена BI системата от ново поколение - Qlik Sense, която позволява вникване в информацията, съдържаща се в бизнес данните на компанията.

Системата за бизнес анализи обхваща процесите по анализ на продажби, натовареност по търговски обекти и по часови диапазони, доставки.

Целта на внедреното решение е да се оптимизира продуктовото портфолио и системата на доставки.

Преди внедряване на business intelligence системата, за да се събере необходимата информация за изготвяне на определена справка е отнемало цяла седмица на един служител. След имплементацията на BI това вече се случва с няколко клика.

Целият проект е реализиран напълно дистанционно.

 

Ползи:

 • Улеснено вземане на бързи, навременни и информирани решения от страна на мениджмънта;
 • Значително разширени възможности за генериране на справки и репорти;

 

 • Широк набор от визуализации на справки и репорти;
 • Възможност за лесно персонализиране на справки;
 • Бързо и лесно едновременно генериране на справки от огромен обем данни от различни потребители;
 • Бърз достъп до систематизирана, навременна и вярна информация за бизнеса – с няколко клика;
 • Улеснен и ускорен анализ на продажби, реализирани промоции, складови наличности, наличности в магазина;
 • Бързо и лесно проследяване на ключови за бизнеса показатели;
 • Минимизиране на грешки в данните, бързо откриване на несъответствия;
 • Спестяване на време и усилия на ключови служители;
 • Улеснено прогнозиране, сравнение с минали периоди, проследяване на разходи и представяне на компанията спрямо заложения бюджет.

 

Интеграции:

 

Потребители:

 • Ръководство;
 • Счетоводен отдел;
 • Търговски отдел.