Рамадан Рамадан, ЕГЕ Груп - Клиент на Balkan Services
Рамадан Рамадан
Изпълнителен директор, ЕГЕ Груп

Клиент на Balkan Services

„По време на внедряването ние бяхме като един екип, а не две отделни фирми с два различни екипа. Това беше уникално изживяване. Работихме като едно цяло и това може би се дължи на факта, че служителите на Balkan Services са добри професионалисти, които познават много добре възможностите на продукта. От друга страна те усетиха много добре какви са нашите нужди и дадоха много адекватни решения и отговори на въпросите ни. Затова самият процес и цялата работа, която свършихме, се случваха с лекота, без напрежение, в една приятна атмосфера. Когато приключихме проекта даже ми стана малко неприятно, че няма да виждам тези хора всяка седмица”

ЕГЕ Груп

ЕГЕ Груп е водещ доставчик на цялостни решения за изграждане на магазини за хранителни стоки и други търговски обекти - от идеята, през проектирането, изграждането, оборудването и сервиза, съобразно нуждите и целите на своите клиенти. 

 

BI

Описание на проекта

С разрастване дейността на ЕГЕ Груп и увеличаване обема от данни, с които оперира компанията, нараства и нуждата от бързо изготвяне на детайлни и разнообразни справки и анализи.

С цел ускоряване на процеса по репортинг и вземане на информирани и навременни управленски решения, компанията стартира проект за внедряване на Business Intelligence система.

Balkan Services изгради BI система, базирана на платформата Qlik Sense, която оптимизира бизнес анализите, свързани с процесите по управление на продажбите, приходите и разходите.

 

Ползи за бизнеса

 • Цялостен поглед върху дейността на компанията в реално време;
 • Автоматизиран процес по репортинг;
 • Широк набор от възможности за бизнес анализи и визуализации;

 

 

 • Значително подобрение в точността на справките в компанията;
 • Минимизиране на несъответствия в данните - своевременно откриване и бърза корекция в ERP системата;
 • Улеснено прогнозиране, бюджетиране и целеполагане;
 • Ефективно проследяване изпълнението на заложените цели по търговци;
 • Подобрен фокус на служителите върху важните аспекти от дейността;
 • Безпроблемна едновременна работа на потребителите на BI системата;
 • Възможност за запазване на различни сечения за конкретни периоди и бърз достъп до тях по всяко време;
 • Улеснено вземане на навременни управленски решения и планиране.

 

Интеграции

 • ERP системата на компанията.

 

Потребители

 • Ръководство;
 • Счетоводен отдел;
 • Търговски отдел.