Стефан Кеменчеджиев - Balkaservices.com
Стефан Кеменчеджиев
Manager Business Analysis, FICOSOTA

Клиент на Balkan Services

„Продуктите ни присъстват на около 50 пазара. В момента чрез BI системата всеки неин потребител може да проследи чрез справка продажбите от всички пазари, на които компанията оперира, вместо да анализира поотделно няколко справки за всеки един пазар. Това ни дава безценна информация какви са реалните продажби на FICOSOTA и как те се променят“

FICOSOTA

Фикосота е една от най-бързо развиващите се компании в България, занимаваща се с производство и продажба на бързооборотни потребителски стоки в няколко различни направления - детергенти и препарати за почистване на дома и дрехите, грижа за тялото, хартиени хигиенни продукти за еднократна употреба, храни.

Компанията изнася продукцията си в над 50 държави на няколко континента. Фикосота създава едни от най-запомнящите се марки на пазара като: Tete-a-Tete, Teo, Feya, Semana, Savex, Pufies, Milde, ЕМЕКА, Тертер и др.

Компанията се развива с бързи темпове, като в момента изнася продукти на 50 пазара, има 7 производствени бази и осигурява работа на повече от 900 души. Тя има свои дъщерни дружества в САЩ, Сингапур, Румъния, Украйна и Гърция.

Внедряване на CRM решение

Описание на проекта:

CRM проектът е реализиран в офисите на „Фикосота“ в България и Румъния и се състои от две интегрирани подсистеми. Първата е back-office решение, реализирано чрез Microsoft Dynamics 365 for Sales, което се намира в облака, и така позволява динамично увеличаване на броя потребители както и бързо и лесно разработване на нови функционалности. Втората е решение, реализирано чрез Resco Mobile CRM, и обхваща дейностите на мобилните служители на компанията за двете дивизии – хранителни и нехранителни стоки.
Решението работи в офлайн/онлайн режим и може да се синхронизира с back-office частта ръчно или автоматично по всяко време. Служителите в back-office управляват всички данни за клиентите и дистрибуторите. В решението е разработена и дефинирана търговска структура на 7 нива с различни права на достъп, която обхваща и двата основни отдела на компанията. Маршрутите се определят на месечна база заедно с графика им (ежеседмично, на всеки две седмици, ежемесечно и др.). Дефинират се задачите за всяко посещение (по отдел, служител, тип потребител, индустрия и клиент).
Решението дава възможност за динамична промяна на графиците с автоматично обновяване за всеки потребител. Дейностите и всички справки на търговските екипи могат да се проследяват в детайли в back-office частта.
Мобилната част предоставя индивидуален достъп на всеки потребител до клиентската база, неговите собствени маршрути и задачи, отразявайки съответното ниво в търговската структура. За дейностите на търговските си представители, компанията избира базирани на Android таблети.
По време на посещение, търговецът извършва предварително определени персонални задачи, заедно с други, съответстващи на неговото ниво (проверка за наличност на продукти и рекламни материали, мърчандайзинг, проверка на ефективността на обекта съгласно договора, проследяване на дейностите на конкурентите и др.). Решението позволява и ad hoc регистриране на посещения и задачи, назначаване на задачи на по-ниските нива в търговската структура, автоматизирано приоритизиране на задачи, отчитане и регистриране на нови магазини и дистрибутори.
По-нататъшното развитие на проекта ще обхване проследяването на индивидуални таргети, интеграция с GPS координати и карти и др.

Ползи (за компанията) от проекта:

Възможност за управление на многостепенна търговска структура. Централизирани и автоматизирани задачи и разпределяне на маршрутите съгласно предварително зададен график за всеки служител поотделно. Всяко ниво вече може да назначава и проследява индивидуални задачи на нивата под него в търговската структура.

Потребители:

Генерален директор, регионални мениджъри, областни мениджъри, мениджъри ключови клиенти, мениджъри традиционна търговия, мърчайдайзъри и търговски представители. Повече от 150 потребители.

 

Внедряване на BI решение

За нуждите на компанията бяха реализирани няколко проекта. Първият проект е изграждането на дашборд за следене изпълнението на всички проекти в организацията. Той е надграждане върху съществуващата система за управление на проекти EDGAR. Решението следи статуса на всички активни проекти, техният обхват, последна актуална информация и приоритети. Също така то дава детайлна информация за всеки отделен проект, като позволява да се проследят степента за завършеност, отговорното лице и др.

Вторият проект  се фокусира върху финансите на дружеството с цел да бъде автоматизирана и оптимизирана работата на отдел Финанси и счетоводство.
Обхватът включи подготовка и засичане на отчети за приходи и разходи, вземания, задължения и счетоводна информация от ERP системата на компанията. Засичането обхваща справки за продажбите и счетоводна информация за разходите и счетоводните справки - оборотна ведомост и хронология на счетоводните записвания. Отразяват се и влиянието на броя на продажбите и цените на артикулите върху крайния резултат, както и вземанията от клиенти разбити по региони и задълженията на доставчиците. Предстои да бъде разработено и приложено и още едно иновативно бизнес решение. То ще позволи да бъде организирана важната информация за продажбите през дистрибуторите, чрез който компанията ще може да получава точна информация за продажбите към крайните потребители и стоките на склад при всеки дистрибутор.