Стефан Кеменчеджиев - Balkaservices.com
Стефан Кеменчеджиев
Manager Business Analysis, FICOSOTA

Клиент на Balkan Services

„Продуктите ни присъстват на около 50 пазара. В момента чрез BI системата всеки неин потребител може да проследи чрез справка продажбите от всички пазари, на които компанията оперира, вместо да анализира поотделно няколко справки за всеки един пазар. Това ни дава безценна информация какви са реалните продажби на „Фикосота“ и как те се променят“

FICOSOTA

FICOSOTA е една от най-бързо развиващите се компании в България, занимава се с производство и продажба на бързооборотни потребителски стоки в няколко различни направления - детергенти и препарати за почистване на дома и дрехите и грижа за тялото, хартиени хигиенни продукти за еднократна употреба, храни.

Много от марките на компанията са пазарен лидер в категорията си не само в България, но и в чужбина.

Компанията изнася продукцията си в над 30 държави на няколко континента. FICOSOTA създава едни от най-запомнящите се марки на пазара като: Tete-a-Tete, Teo, Feya, Semana, Savex, Pufies, Milde, ЕМЕКА, Тертер и др.

Благодарение на уникалния микс от високото качество на продуктите, креативно маркетингово присъствие, иновативност и чуваемост към изискванията на потребителите компанията е лидер на пазара.

 

BI

За нуждите на компанията бяха реализирани няколко проекта. Първият проект е изграждането на дашборд за следене изпълнението на всички проекти в организацията. Той е надграждане върху съществуващата система за управление на проекти EDGAR. Решението следи статуса на всички активни проекти, техният обхват, последна актуална информация и приоритети. Също така то дава детайлна информация за всеки отделен проект, като позволява да се проследят степента за завършеност, отговорното лице и др.

Вторият проект  се фокусира върху финансите на дружеството с цел да бъде автоматизирана и оптимизирана работата на отдел Финанси и счетоводство.
Обхватът включи подготовка и засичане на отчети за приходи и разходи, вземания, задължения и счетоводна информация от ERP системата на компанията. Засичането обхваща справки за продажбите и счетоводна информация за разходите и счетоводните справки - оборотна ведомост и хронология на счетоводните записвания. Отразяват се и влиянието на броя на продажбите и цените на артикулите върху крайния резултат, както и вземанията от клиенти разбити по региони и задълженията на доставчиците. Предстои да бъде разработено и приложено и още едно иновативно бизнес решение. То ще позволи да бъде организирана важната информация за продажбите през дистрибуторите, чрез който компанията ще може да получава точна информация за продажбите към крайните потребители и стоките на склад при всеки дистрибутор.