Стефан Кеменчеджиев от Ficosota за успешните BI и CRM проекти, внедрени от Balkan Serivces
Стефан Кеменчеджиев
Manager Business Analysis, FICOSOTA

Клиент на Balkan Services

„Продуктите ни присъстват на около 50 пазара. В момента чрез BI системата всеки неин потребител може да проследи чрез справка продажбите от всички пазари, на които компанията оперира, вместо да анализира поотделно няколко справки за всеки един пазар. Това ни дава безценна информация какви са реалните продажби на FICOSOTA и как те се променят.“

FICOSOTA

Фикосота е една от най-бързо развиващите се компании в България, занимаваща се с производство и продажба на бързооборотни потребителски стоки в няколко различни направления - детергенти и препарати за почистване на дома и дрехите, грижа за тялото, хартиени хигиенни продукти за еднократна употреба, храни.

Компанията изнася продукцията си в над 50 държави на няколко континента. Фикосота създава едни от най-запомнящите се марки на пазара като: Tete-a-Tete, Teo, Feya, Semana, Savex, Pufies, Milde, ЕМЕКА, Тертер и др.

Компанията се развива с бързи темпове, като в момента изнася продукти на 50 пазара, има 7 производствени бази и осигурява работа на повече от 900 души. Тя има свои дъщерни дружества в САЩ, Сингапур, Румъния, Украйна и Гърция.

Внедряване на цялостно BI решение

Описание на проекта:

За нуждите на компанията са реализирани редица проекти, като непрекъснато функционалностите и областите на обхват се разширяват, заедно с растежа на бизнеса. В основните BI приложения са обхванати продажбите на дружеството във всички страни, P&L, финанси и счетоводство, продажби от дистрибутори у нас и чужбина (SalesOut). Заредени са данни от най-ниско ниво от различните транзакционни системи и потребители имат възможност с няколко клика да достигнат до изходните данни, започвайки от Dashboard или справка за цялото дружество. В многопластовата архитектура за заложени алгоритми за изчисление и разпределение, които доставят потребители ежедневно готови анализи за различни техни бизнес казуси. Има разработени и допълнителни приложения за анализ на лабораторни изследвания, мърчендайзинг и работата на търговците, управление на проекти и други.

Ползи (за компанията) от проекта:

• Събиране, унифициране и анализиране на данни от всички основни системи на едно място
• Готови финансови и други управленски отчети от най-високо до най-ниско ниво
• Единен подход и една версия на истината на всички заложени ключови показатели (KPIs)
• Бърза работа и гъвкав апарат за индивидуален изглед на готовата информация

Потребители:

CIO, CFO, бизнес Юнит директори, висок и среден мениджмънт, анализатори, администрация 


Интеграции:

Netsuite, Integra ERP, Cubit, Senior ERP, DSX, EDGAR, Excel files, XML files, TXT files, web sites, etc.

Внедряване на CRM решение

Описание на проекта:

CRM проектът е реализиран в офисите на „Фикосота“ в България и Румъния и се състои от две интегрирани подсистеми. Първата е back-office решение, реализирано чрез Microsoft Dynamics 365 for Sales, което се намира в облака, и така позволява динамично увеличаване на броя потребители както и бързо и лесно разработване на нови функционалности. Втората е решение, реализирано чрез Resco Mobile CRM, и обхваща дейностите на мобилните служители на компанията за двете дивизии – хранителни и нехранителни стоки.
Решението работи в офлайн/онлайн режим и може да се синхронизира с back-office частта ръчно или автоматично по всяко време. Служителите в back-office управляват всички данни за клиентите и дистрибуторите. В решението е разработена и дефинирана търговска структура на 7 нива с различни права на достъп, която обхваща и двата основни отдела на компанията. Маршрутите се определят на месечна база заедно с графика им (ежеседмично, на всеки две седмици, ежемесечно и др.). Дефинират се задачите за всяко посещение (по отдел, служител, тип потребител, индустрия и клиент).
Решението дава възможност за динамична промяна на графиците с автоматично обновяване за всеки потребител. Дейностите и всички справки на търговските екипи могат да се проследяват в детайли в back-office частта.
Мобилната част предоставя индивидуален достъп на всеки потребител до клиентската база, неговите собствени маршрути и задачи, отразявайки съответното ниво в търговската структура. За дейностите на търговските си представители, компанията избира базирани на Android таблети.
По време на посещение, търговецът извършва предварително определени персонални задачи, заедно с други, съответстващи на неговото ниво (проверка за наличност на продукти и рекламни материали, мърчандайзинг, проверка на ефективността на обекта съгласно договора, проследяване на дейностите на конкурентите и др.). Решението позволява и ad hoc регистриране на посещения и задачи, назначаване на задачи на по-ниските нива в търговската структура, автоматизирано приоритизиране на задачи, отчитане и регистриране на нови магазини и дистрибутори.
По-нататъшното развитие на проекта ще обхване проследяването на индивидуални таргети, интеграция с GPS координати и карти и др.

Ползи (за компанията) от проекта:

Възможност за управление на многостепенна търговска структура. Централизирани и автоматизирани задачи и разпределяне на маршрутите съгласно предварително зададен график за всеки служител поотделно. Всяко ниво вече може да назначава и проследява индивидуални задачи на нивата под него в търговската структура.

Потребители:

Генерален директор, регионални мениджъри, областни мениджъри, мениджъри ключови клиенти, мениджъри традиционна търговия, мърчайдайзъри и търговски представители. Повече от 150 потребители.