Стефан Христосков, Гудмилс - клиент на Balkan Services
Стефан Христосков
Финансов директор, Гудмилс България

Клиент на Balkan Services

Служителите в склада получават информация за всяка една поръчка от клиент. С вградената мобилна версия на SmartWMS чрез сканиращи мобилни устройства, служителите сканират всяка партида, която напуска склада на Гудмилс България. По този начин имаме проследимост на всяка една партида брашно - на кой клиент, по кой документ, с какъв срок на годност, кога е продадена."

GoodMills България ЕАД

GoodMills България ЕАД (София Мел EАД) е една от най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров. Мелницата е разположена на площ от 50 000 кв. м., само на 2 км. от центъра на София. От момента на основаването й през 1986г., компанията непрекъснато извършва нововъведения и подобрения, реконструкция и модернизация на своите производствени мощности, с цел все по-добра производителност.


Внедряване на ERP решение

Описание на проекта:

Внедряването на системата за управление на бизнеса е един от първите ERP проекти в България. Atlantis ERP обслужва търговската, финансово–счетоводната и производствена дейност на компанията. Реализирани са специфични за дейността решения: следене теглото на камионите с брашно на входа и изхода, непрекъснато многофазово производство на брашно, следене складови наличности и възможности за презапасяване по различни критерии, автоматично генериране на заявки. В проекта бяха включени преноса на данни от съществуващи приложения, нови потребителски менюта с цел удобен за потребителя интерфейс, гъвкава и удобна система за мениджмънт справки.

Потребители: 

счетоводство, финансови мениджъри, управители

Интеграции:

WMS, EDI

SmartWMS

Описание на проекта:

В Гудмилс България е внедренo решение за управление на склад SmartWMS. Изградената WMS система позволява за всеки един произведен палет да бъде разпечатван логистичен етикет по стандарт GS1, съдържащ партида, срок на годност, SSCC, което е от ключово значение за контрол на качеството на продуктите.

SmartWMS  предоставя възможност за проследяване на партидите брашно по палетоместа в склада и нивото на заетост на склада по всяко време.

Oсъществeни са интеграции с Atlantis ERP, SAP, етикетиращата машина в производството, както и връзка с поточната линия за производство на готов продукт.

Потребители:

  • Мениджмънт;
  • Служители в склад.

Интеграции:

Atlantis ERP, SAP, етикетиращо оборудване, поточна линия за производство

IT поддръжка

Балкан Сървисис осигурява на Гудмилс България  ИТ поддръжка, която включва:

  • Системна хардуерна поддръжка на компютри, офис техника, сървъри, мрежово и токозащитно оборудване, осъществени чрез ежедневно присъствие и дистанционно съдействие;

  • Съдействие и частична поддръжка на системи за достъп и сигурност;

  • ИТ консултиране и съдействие за закупуване на хардуер и софтуер;

  • Съдействие по отношение на внедряване на SAP система;

  • Администрация на потребители (Active Directory Administration);

  • Поддръжка на специализиран хардуер;

  • Комуникация с доставчици на хардуер, софтуер и технически услуги;

  • Съдействие за изграждане на нова мрежова инфраструктура.

 

Цялостно решение за информационна сигурност