Начало | Клиенти | GoodMills България ЕАД

GoodMills България ЕАД

GoodMills България ЕАД (София Мел EАД) е една от най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров. Мелницата е разположена на площ от 50 000 кв. м., само на 2 км. от центъра на София. От момента на основаването й през 1986г., компанията непрекъснато извършва нововъведения и подобрения, реконструкция и модернизация на своите производствени мощности, с цел все по-добра производителност.

 

Внедряване на ERP решение


Описание на проекта:

Проектът е реализиран през 1999 г. като един от първите ERP проекти в България. Atlantis ERP обслужва търговската, финансово–счетоводната и производствена дейност на компанията. Реализирани са специфични за дейността решения: следене теглото на камионите с брашно на входа и изхода, непрекъснато многофазово производство на брашно, следене складови наличности и възможности за презапасяване по различни критерии, автоматично генериране на заявки. В проекта бяха включени преноса на данни от съществуващи приложения, нови потребителски менюта с цел удобен за потребителя интерфейс, гъвкава и удобна система за мениджмънт справки.

Ползи за компанията:

Потребители: 

счетоводство, финансови мениджъри, управители

Интеграции:

VMS, EDI