Михаил Тодоров
Михаил Тодоров
директор „Управление на проекти“, Групама

Клиент на Balkan Services

Когато работят професионалисти с професионалисти, нещата се получават. Определено положените усилия си заслужаваха и сме много удовлетворени, защото постигнатите резултати наистина са впечатляващи: спестено време и средства, оптимизация и гъвкава система, която има много голям потенциал за надграждане“

Групама

„Групама“ е част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles, която има над 100-годишна международна експертиза и присъствие в 10 държави. „Групама“ стъпва на българския пазар през 2008 г. и вече има над 750 хил. клиенти у нас. Дружеството предлага богато портфолио от застрахователни продукти  за всеки аспект от живота и дейностите на хората.

BI 

Огромният обем от данни, с които работи „Групама“, а също така ежедневната работа с много и различни видове справки налагат необходимостта от внедряването на една централизирана BI система, която да позволява обобщено, графично и динамично представяне на информацията за общо и животозастраховане.

Преди внедряването на Qlik Sense ИТ отделът на дружеството е бил натоварен със задачата да генерира и непрекъснато да коригира над 200 отделни статични справки, губейки ценно време и ресурси всеки ден.

За да оптимизира работата на „Групама“, екипът на Balkan Services разработи и внедри BI система, която предоставя справки и анализи, групирани в 6 основни репорта в областта на продажбите, щетите, плащанията, маркетинга, квотите на щетимост и анализа на портфолиото.

Системата за бизнес анализи дава достъп до:

 • Основно приложение, съдържащо 22 отделни страници със справки;
 • Приложение за проверка на приложени мапинги;
 • Приложение за плащания, съдържащо справка с внедрен механизъм за запазване на исторически данни за предходни периоди;
 • Приложение за квоти (Loss Ratios), съдържащо 4 страници със справки;
 • Системни приложения (Governance apps) за мониторинг на лицензи, достъп, сесии и ползвани справки.

 

В Qlik Sense се изтеглят, обработват и зареждат данни на ежедневна база от основната транзакционна система на двете дружества „Групама Застраховане“ и „Групама Животозастраховане“.

Ключова функционалност на BI системата е въведеният гъвкав инструмент, който позволява на крайните потребители сами да конфигурират формата и съдържанието на данни (колони – номенклатурни и калкулативни) в него.

Ползи за компанията

 • Автоматизиране на репортинга в „Групама“, което спестява време на ключови служители за обработка и подготовка на необходимите справки и анализи;
 • Обединени данни в единна репортинг система за общо и животозастраховане;
 • Възможност за проследяване на историческите промени в определени дименсии като клиент, агент, статус на полица към последно число на месеца;
 • Гъвкавост и динамика при превключването между бизнес линии; и времеви периоди – от началото на месеца, от началото на година; база на отчетност;
 • Осигурен е по-добър контрол върху качеството на данните;
 • Свобода на служителите да персонализират своите справки спрямо нуждите си, без необходимост от намесата на ИТ отдела;
 • Ускорено и лесно въвеждане на новите служители при използването на справките и анализите;
 • Управление на потребителския достъп чрез прилагане на ограничения спрямо позициите на отделните служители в компанията;
 • Улеснено проследяване дейността на дружеството и постигнатите резултати на ежедневна база.

Потребители

 • Висш мениджмънт;
 • Служители от отделите по продажби, щети, маркетинг, финанси.