Начало | Клиенти | Happy Bar & Grill

Happy Bar & Grill

Happy Bar & Grill е верига от ежедневни ресторанти. В България марката е най-силната и най-многобройната в класа си. Заведенията са разположени на най-централните места в големите градове, по магистралите и главните пътища на страната.
Първият ресторант от веригата е открит 1994 година, във Варна. Към днешна дата компанията управлява и развива 22 ресторанта в България и 2 в Барселона, Испания.

Внедряване на цялостно BI решение

Описание на проекта:

Имплементирани са няколко отделни BI приложения с фокус върху основните процеси от дейността на компанията. Основните са за продажби по ресторанти до ниво касова бележка и маса, клиентско обслужване, наличности по складове и кухни, финансови отчети, персонал и HR процеси. Изградени са множество справки по шаблон на Happy, както и допълнителна визуализация, генератори на справки, информационни табла (Dashboards). Създадени са нужните съответствия (mapping) между различните системи, с цел цялостен анализ на процесите и единни номенклатури.


Ползи (за компанията) от проекта:

• Автоматизация и интеграция на данни от различни системи
• Едно място за справки, анализи и актуални данни за дълъг период
• Спестяване на време и извличане на информация от данните


Потребители:

Изпълнителен директор, ДВК, директор счетоводно обслужване, анализатори, управители ресторанти 


Интеграции:

Maconomy ERP, R-Keeper, Hermes, Excel files и други вътрешни и външни (web) системи