Начало | Клиенти | Happy Bar & Grill

Happy Bar & Grill

„Happy Bar & Grill“ е верига ресторанти в България и Барселона. Обектите ѝ са разположени в централните части на повечето големи градове, по магистралите, главните пътища на страната, както и в един от най-големите европейски градове – Барселона. В групата се включват и заведенията „Captain Cook“, „Happy Sushi (SaSa)“, както и бързоразвиващата се услуга за доставки „Happy Delivery“.

Внедряване на цялостно BI решение

Описание на проекта

Имплементирани са няколко отделни BI приложения с фокус върху основните процеси от дейността на компанията. Основните са за продажби по ресторанти до ниво касова бележка и маса, клиентско обслужване, наличности по складове и кухни, финансови отчети, персонал и HR процеси. Изградени са множество справки пошаблон на Happy, както и допълнителна визуализация, генератори на справки, информационни табла (Dashboards). Създадени са нужните съответствия (mapping) между различните системи, с цел цялостен анализ на процесите и единни номенклатури. 

През декември 2018 г. „Happy“ прави още една крачка напред в своите Business Intelligence анализи като внедрява новото си приложение, вече изградено върху Qlik Sense – решение за анализ, базирано на асоциативна база данни, което предоставя широки възможности за визуализация и е достъпно от всички устройства – компютър, таблет и смартфон. Така компанията преминава към т.нар. “dual usage” (QlikView и Qlik Sense), като по този начин успешно съчетава предимствата и на двата продукта с цел по-гъвкави репорти, ясни визуализации и нови възможности.

BI приложението е интегрирано със системата за проекти и задачи на компанията, от която извлича данни и изготвя анализи за:

  • Изпълнение на задачи;
  • Степен на тяхното изпълнение;
  • Натовареност на служителите и др.

Ефективното сътрудничество между „Happy“ и Balkan Services продължава, като всяко от разработените приложения има за цел да спомага поддържане на унифицираните стандарти в заведенията от веригата.

С изграждането на цялостна BI система, верига ресторанти „Happy Bar & Grill” си осигурява точни, навременни и пълни репорти във всеки един момент относно ключови бизнес процеси в компанията. Само с няколко клика потребителите на системата могат да стигнат до необходимата им информация и да вземат информирано решение. Използването на изградената цялостна BI платформа слага край на времеемките репорти и освобождава ценно време на служителите, което да бъде инвестирано в значимите за бизнеса дейности.

Ползи (за компанията) от проекта

• Автоматизация и интеграция на данни от различни системи;
• Едно място за справки, анализи и актуални данни за дълъг период;
• Спестяване на време и извличане на информация от данните.


Потребители

Изпълнителен директор, ДВК, директор счетоводно обслужване, анализатори, управители ресторанти 


Интеграции

Maconomy ERP, R-Keeper, Hermes, Excel files и други вътрешни и външни (web) системи