Начало | Клиенти | Хиполенд АД

Хиполенд АД

Хиполенд АД е българска верига хипермаркети за детски и бебешки стоки, създадена през 2005 г. Днес тя е най-голямата верига детски хипермаркети у нас, разполагаща с 24 магазина в страната, с тенденция за увеличаване на броя им. Мисията й е да дава на родителите най-широк избор от качествени маркови стоки за техните деца. Хиполенд предлага всичко необходимо за отглеждането на децата от раждането до навършване на 10-12 годишна възраст. Доставчици на веригата са над 150 фирми, утвърдени производители на български и вносни детски стоки.

ERP
Проектът включва интеграция на ERP системата Atlantis с използваната до момента POS система „Детелина“ и с ТРЗ системата „Омекс“, както и интеграция на Business Intelligence решението Qlik. Atlantis ERP обслужва всички основни бизнес процеси в „Хиполенд“: финансовото управление, управлението на продажби на дребно, управлението на дълготрайни активи, предоставянето на услуги. Atlantis ERP осигурява комуникация между всички структурни единици на фирмата, елиминира грешките, намалява разходите, стандартизира и ускорява бизнес процесите. Atlantis е централизирана с единна база данни, която се синхронизира постоянно с POS терминалите в магазините на „Хиполенд“.

Business Intelligence
Business Intelligence проектът, осъществен с технологията Qlik осигурява бърз и лесен достъп на мениджмънта до големия обем от данни. Системата извлича данни от различни източници и предоставя систематизиран анализ на цялостната дейност на компанията  по различни показатели. Предлагат се както множество справки по образец на клиента, така и възможности за динамично променяне на тези справки, чрез прилагане на филтри, промяна на предварително зададените дименсии, добавяне на нови такива, пивотиране, експорт в различни формати и др. Анализите са изразени посредством различни ключови показатели, например: марж и печалба, сравнения от типа MTD (Month to Day), YTD (Year to Day), съпоставка на текущия резултат с аналогичен исторически период, сравнения на изпълнението спрямо зададени цели, анализ на продажби по часови признак, както и анализ на промоции и др. Решението дава възможност също така да се използва и историческата информация за продажбите натрупана и в работещата до момента система на ниво ред от касова бележка, заедно с информация за пълната продуктова характеристика, като групи, марки, доставчик, ценови листи и др.

„Въпреки най-различни трудности които срещахме, успяхме да започнем работа, отлагайки старта само веднъж с 1 месец, което считам за изключително добро постижение предвид амбициозните цели, които си бяхме поставили“


Ваня Иванова, Втори Изпълнителен Директор в Хиполенд АД