Младен Матеев
Управляващ директор на Изида ООД

Клиент на Balkan Services

„Едно от големите предизвикателства при реализирането на проекта беше изключително краткият срок за внедряване на системата – 5 дни. Благодарение на софтуерното решението RI времето за получаване на справки е намалено в пъти, въпреки големия обем натрупани данни. Справките се генерират на практика веднага“.

Изида

Създадена през 1991 година в град Добрич с основната дейност производство на сладолед. Фирмата е собственик на сухи и хладилни складове и предлага пълно складово обслужване и логистични услуги, а също и специализирани хладилни транспортни услуги.
През 1999 година основава Тенис клуб “ИЗИДА“. След което през 2009 година построи Парк Хотел "ИЗИДА“.

Продуктът Retail.Intelligence (RI)

Описание на проекта:

Внедрен е продуктът RI с цел проследяване на продажбите в компанията – както на детайлно ниво, така и на по-високо. Проследяват се тенденции, зависимости, класации на продукти и обекти по различни показатели. Клиентът работи с различни времеви съпоставки и може да проследи изчисленията до тяхната изходна информация – ред от документ.

Ползи (за компанията) от проекта:

• Една версия на истината
• Автоматично изчисление на справки и анализи в BI система
• Достъп от всяко място през стационарна или мобилна станция

Потребители:

Среден и висш мениджмънт в компанията, администрация

Интеграции:

Дейта +