Младен Матеев, Изида - клиент на Balkan Services
Младен Матеев
Управляващ директор на Изида ООД

Клиент на Balkan Services

„Едно от големите предизвикателства при реализирането на проекта беше изключително краткият срок за внедряване на системата – 5 дни. Благодарение на софтуерното решението RI времето за получаване на справки е намалено в пъти, въпреки големия обем натрупани данни. Справките се генерират на практика веднага“.

Изида

Създадена през 1991 година в град Добрич с основната дейност производство на сладолед. Фирмата е собственик на сухи и хладилни складове и предлага пълно складово обслужване и логистични услуги, а също и специализирани хладилни транспортни услуги.
През 1999 година основава Тенис клуб “ИЗИДА“. След което през 2009 година построи Парк Хотел "ИЗИДА“.

Продуктът Retail.Intelligence (RI)

Описание на проекта:

Внедрен е продуктът RI с цел проследяване на продажбите в компанията – както на детайлно ниво, така и на по-високо. Проследяват се тенденции, зависимости, класации на продукти и обекти по различни показатели. Клиентът работи с различни времеви съпоставки и може да проследи изчисленията до тяхната изходна информация – ред от документ.

Ползи (за компанията) от проекта:

• Една версия на истината
• Автоматично изчисление на справки и анализи в BI система
• Достъп от всяко място през стационарна или мобилна станция

Потребители:

Среден и висш мениджмънт в компанията, администрация

Интеграции:

Дейта +