Светослав Ничинков, Кика груп - клиент на Balkan Services
Светослав Ничинков
Директор продажби и логистика

Клиент на Balkan Services

Кика Груп е клиент, който много държи на личното отношение. Това беше достатъчно, за да разберем, че Balkan Services са точните хора и да преценим, че искаме да работим с тях. Всичко беше много добре дефинирано и планирано още в началото. Нещата се случваха доста бързо и не сме имали проблеми”

Кика Груп

“Кика Груп” е компанията зад марката KikkaBoo - бранд за бебешки стоки, създаден през 2016 г., успешно реализиран в над 40 държави. Централният офис е в България, като компанията развива клонове в Испания и Китай. Основната част от бизнеса е експортно ориентирана, като чуждестранните поделения разполагат със собствени складови бази.

BI

Описание на проекта

Нуждата от обединяване на данните от различните и независими една от друга системи за управление на българското и испанското дружество, както и бърз достъп до цялостен поглед над бизнеса във всеки момент, води до решение за внедряване на нова Business Intelligence система в “Кика Груп”.

За компанията е разработена цялостна система за бизнес анализи, базирана на Qlik Sense, която обхваща и автоматизира процесите по анализ на данни за наличности и продажби в организацията.

В “Кика Груп” е внедрена облачната версия на бизнес интелиджънс софтуера. BI проектът стартира с анализ на изискванията и нуждите на компанията към репортинга.

След изграждане и тестване на BI системата, в нея е отразена и обратната връзка от потребителите й, благодарение на която тя е настроена така, че да отговаря в максимална степен на нуждите на компанията.

Ползи

 • Компанията разполага с цялата картина за бизнеса на едно място;
 • Четирикратно ускоряване на процеса по изготвяне на определени справки;
 • Улеснен анализ на продажбите в различни сечения – клиенти, продукти, пазари, търговци;
 • Автоматизиран процес по анализ на доставки, водещ до по-голяма прецизност на поръчките;
 • Бързо и лесно проследяване на основни търговски показатели като оборот по държави и клиенти, брутен марж;
 • Подобрен анализ на обращаемостта на стоката – кога е поръчана, кога е пристигнала, в какъв период се реализират продажбите, с каква наличност от нея трябва да разполага компанията;
 • Улеснено планиране на бъдещите поръчки;
 • Ускорено изготвяне на заявки към заводите, което подобрява управлението на наличностите и оптимизира продажбите;
 • Улеснено проследяване на водещите брандове по продажби и по категории;
 • Улеснен анализ до най-ниско ниво – конкретен продукт;

 

Потребители

 • Ръководство;
 • Отдел „Продажби”;
 • Продуктов отдел.