Начало | Клиенти | КТ Интернешънъл (Кингс Табако)
Стюърт Бюкянън
Търговски и маркетинг директор

Клиент на Balkan Services

Най-голямото предизвикателство и една от основните причини за успешното реализиране на този проект, бе комуникацията, осъществявана между четири страни: „КТ Интернешънъл”, Balkan Services, основният дистрибутор на компанията и системният интегратор на дистрибутора

КТ Интернешънъл (Кингс Табако)

Компанията е създадена през 2008 г. с цел производството на най-висококачествени тютюневи изделия.
Днес е най-бързо развиващата се независима тютюнева група с операции в тридесет и една страни, продаваща продуктите си на четири континента. Фирмата разполага с 20 пакетиращи линии в 13 различни формата с общ годишен капацитет 20 милиарда къса цигари.

Внедряване на цялостно BI решение и FiVa

Описание на проекта:

Изготвени са проекти за анализ на търговски и финансови ключови показатели. На база реализираните информационни табла (Dashboards) и детайлни справки, потребителите ежедневно могат да проследяват резултатите на компанията. С продуктът FiVa се събира информация за крайни продажби на дистрибутори (Sales Out), които също се анализират в Qlik BI. Изготвен е и проект за по-детайлен анализ на дейността на компанията в Румъния.

Ползи (за компанията) от проекта:

• Спестяване на време на ключови фигури от изготвяне и анализ на справки
• Визуализация на ключови показатели (KPI)
• Ежедневно готови справки за целия нужен период с възможност за достигане до детайл (drill down)

Потребители:

Търговски директор и търговски отдел, Финансов отдел, ИТ мениджър, Маркетинг директор, администрация

Интеграции:

Ажур ERP, Entersoft CRM, Senior CRM, Excel files, FiVa