Константин Шаламнов, Лавена АД - Клиент на Balkan Services
Константин Шаламанов
Изпълнителен директор на „Лавена“ АД

Клиент на Balkan Services

За нас беше важно доставчикът на продукта да разбира нашите нужди, да ни съветва в процеса по внедряване, да бъде наш партньор, а не просто да ни продаде продукт. Затова опитът и добрата репутация на пазара на Balkan Services бяха решаващи

Лавена АД

„Лавена“ АД е водещ производител на козметични продукти и лавандулово масло в България. През последните 60 години компанията налага марките си на 5 континента и в над 40 страни. Освен популярните продукти за деца и бебета "Бочко", компанията притежава и марките „Моята природа“, „Bebble“, „Maternea”, „My Rose“, „Kiki“, „Работливи ръце“, „Hands@Work“, „Footness“ и „Sport Ready“.

Годишно компанията произвежда по 50 тона лавандулово масло, което й отрежда място сред водещите производители на лавандулово масло в света.

Внедряване на BI система

Описание на проекта

С нарастване на бизнеса и количеството данни на „Лавена“ АД бързият достъп до точна и навременна информация започва да се превръща в предизвикателство. Генерирането на нужните справки отнема все повече време, обхватът на репортите е недостатъчен, а всяко допълнително сечение изисква допълнителен времеви ресурс. 

В отговор на възникналата нужда компанията взима решение да внедри облачната версия на BI решението Qlik Sense.

Съвместният проект на „Лавена“ и Balkan Services обхваща и автоматизира процесите по бизнес анализ в сферата на продажбите. Изграденото BI приложение включва основно информационно табло (т.нар. Dashboard) на ниво компания, възможност за персонализиране на справките спрямо индивидуалните нужди, продуктов анализ, анализ на клиенти, анализ на отстъпки, геоанализ и вземания.

Ползи

 • Наличие на единен източник на информация: ефективен инструмент за анализ и вземане на решения, с който всички потребителите разполагат с достъп до единни данни за ключовите показатели за бизнеса;
 • Улеснен и ускорен процес по обработка и анализ на данните за продажбите;
 • Ускорено откриване на проблемни зони и взимане на своевременни решения;
 • Улеснен и ускорен процес по анализ на различни търговски отстъпки – месечни, тримесечни, годишни, и ефектът им върху продажбите;
 • Ускорен и улеснен достъп до предварително дефинирани справки и анализи;
 • Възможност за генериране на персонализирани справки само с няколко клика;
 • Повишена акуратност на данните за продажби и бърз достъп до актуални данни;
 • Своевременност и удобство при ползване на наличната информация;
 • Спестяване на значително време на ключови служители;

 

Потребители

 • Ръководство;
 • Финансово-счетоводен отдел;
 • Търговски отдел.