Благовест Витанов от MFG - клиент на Balkan Services
Благовест Витанов
Ръководител отдел „Рипортинг и бюджетиране“ в MFG

Клиент на Balkan Services

Срещите с екипа на Balkan Services протекоха бързо и непринудено. Екипът разбираше от какво има нужда компанията ни и водеше през целия процес по време на внедряването на LucaNet. Колегите от Balkan Services бяха плътно до мен във всеки момент, в който трябваше да се вземе решение. Това ме караше да се чувствам много спокоен и сигурен в работата си с тях.” 
Проект за внедряване на LucaNet

Management Financial Group

MFG е група от над 30 компании, специализирани в предоставянето на небанкови финансови услуги в Европа. Групата е представена от популярни компании и марки като Easy Credit, Бяла карта (White Card), Viva Credit, Fintrade, АКПЗ, платформата за P2P кредитиране iuvo, NewPay и редица други.

 

Внедряване на FPM (Financial Performance Management) решението LucaNet

Описание на проекта

В MFG е внедрена специализираната система за управление на финансовото представяне на организациите (от англ. Financial Performance Management, FPM) LucaNet, с която групата автоматизира и значително съкращава процесите по финансова консолидация и планиране.

В Групата е внедрен и специализиран модул на LucaNet, с който финансовите данни по дружества се обединяват и зареждат в системата. Той позволява проследимост и съпоставимост на сделките между свързани лица.

 

В LucaNet са въведени и статистически данни, с които са създадени различни за всяко дружество ключови индикатори за измерване на дейността.

Ползи за бизнеса

  • Улеснени и ускорени процеси по финансова консолидация и мениджмънт рипортинг;
  • Значително разширени възможности за анализ на финансовите данни;
  • Бързо сравняване на осъществявани през годината транзакции;
  • Повишаване точността на финансовата информация и минимизиране на грешки;
  • Единна версия на истината;
  • Освобождаване на време на ключовите служители за изпълнение на стратегически дейности;
  • Ускорено и улеснено проследяване и сравняване на финансови резултати на дружествата в Групата.

 

Потребители

  • Отдел „Рипортинг и бюджетиране“;
  • Счетоводен отдел.