Начало | Клиенти | Оргахим ЕООД

Оргахим ЕООД

Оргахим АД е известна като една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа, с дългогодишна история в производството на специализирани химикали и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси, използвани за разработването на нови продукти.

 

BI

BI решението извлича автоматично и зарежда всички необходими данни от Data Warehouse на компанията, като визуализира информацията за нуждите на мениджмънта със средствата и възможностите Qlik BI. Основните ползи постигнати от реализирания проект са:
1) Нова визия и представяне на основните ключови показатели за компанията – management dashboard;
2) Автоматизиране на процеса по изготвяне на месечните справките за мениджмънта;
3) Избягване на възможността от допускането на грешки при ръчната обработка на информацията (обикновено в Excel);
4) Много по-бързото изготвяне справките и възможност за бързо откриване / корекция на погрешно въведена информация в ERP системата на компанията (Oracle);
5) Възможност за работа в интерактивна и интуитивна среда, бързо обучение на крайните потребители и възможност за лесно добавяне на нови справки и данни;
6) Възможност за поддържане на исторически данни, сравнения, трендове и др.