Прострийм Груп ЕООД

Прострийм Груп е специализирана в продажбите на арматури, помпи, дозиращо и автоматизиращо оборудване, задвижващи механизми и др., в производството на енергия, в промишлеността и в професионалното управление на водите, тяхното добиване, пренос и потребление. Лидерите в своите индустрии работят с Прострийм Груп – Лукойл Нефтохим Бургас АД, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, ТЕЦ Варна ЕАД - CEZ, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ВиК Пловдив ЕООД, ВиК Варна ООД и др. Множество европейски компании в областта на управлението на флуиди си партнират с Прострийм Груп -
Nijhuis Water Technology - Холандия; KSB AG - Германия, KSB Amri – Франция.

 

ERP

Atlantis ERP обслужва цялостната търговска, финансово–счетоводна и отчетна дейност на фирмата.
Справките на оперативно и управленско ниво са реализирани със средствата на Atlantis ERP. Работата на системата е проектно-ориентирана. В резултат е подобрено обслужването на клиентите, притокът на информация за развитието на всеки един проект и разходите по него.

IT

Абонаментна компютърна поддръжка обслужваща цялостната система: мрежова свързаност, компютърна система (отделните машини и като цяло), принтери (на локално и мрежово ниво), мрежови устройства (суичове, рутери), сървъри и т.н., с което се гарантира работоспособността на цялата система, а не на отделни нейни компоненти. Всяко действие по отделен компонент (настройки на компютър, принтер, сървър или суич) е съобразено със системата като хомогенно цяло.