Начало | Клиенти | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката се стреми към развитие на регионална мрежа чрез дъщерни банки и/или банки под общ контрол за обслужване на потребностите на бизнеса на Балканския регион.

 

ATLANTIS ERP FINANCIALS

Внедряване на вертикално банково решение Atlantis ERP Financial обслужващо разходната финансово-счетоводна дейност на банката: разпределяне на разходите по кост центрове и дейности, управление на дълготрайни и краткотрайни активи, покупка и складово стопанство на консумативи, плащания към доставчици, фактуриране на клиенти, управление на подотчетнином лица, данъци и такси, договорни услуги (наеми, парно), търговска дейност с нумизматика (благородни метали), управление на трезори. Atlantis ERP Financial е успешно интегрирана с банковата система iFlex, системата за ТРЗ, Reveleus - база данни за целите на Basel II.

 

BI

Внедрена е и Business Intelligence система за анализ на продажбите, наличностите по офиси и движението на благородни метали (нумизматика).