Начало | Клиенти | Рожен - 1 ООД
Снежана Пантева
собственик

Клиент на Balkan Services

"Високите стандарти на работа и професионализма на екипа на Балкан Сървисис дадоха възможност за разработване и внедряване на софтуерно приложение, позволяващо стратегически и оперативен анализ на всички аспекти на нашият бизнес. В реално време се aкумулират  разнородни потоци от данни, даващи възможност за наблюдение и адекватни въздействия върху дейността. Не на последно място, последващият сервиз е изключително задоволителен, което предполага непрекъснатост в ползването на приложенията."

Рожен - 1 ООД

„Рожен - 1” ООД е търговско дружество,  специализирано в ексклузивен разнос, съхранение и дистрибуция на продуктите на Монделийз за България. Дейността му включва дистрибуция, мърчандайзинг и логистика в над 6000 обекта в южна България, както и редица обекти в Румъния.

Внедряване на BI приложение 

Описание на проекта:

За нуждите на компанията е изградено решение, което позволява цялостен анализ на бизнеса, включващ:

 • обработка на данните и резултатите от продажби;
 • проследяване на стандартизирани таргети на производителя;
 • разходи;
 • стокови и парични наличности;
 • вземания;
 • задължения и др.

Проекта включва и изграждането на приложение за проследяване на цялостен резултат от бизнеса и представянето му в управленски P&L(Profit & Loss) с нужните сечения.

Проектът е адаптиран за румънския клон на компанията, където се използва същият набор от анализи, а също така и в компания, специализирана  в износ на стоки: Ес Комерс.

Ползи за компанията:

 • Обединяване на едно място на данни от предходна и настояща система и тяхното съпоставяне;
 • Възможност за проследяване на показателите от резултат на ниво компания до първоизточника на информацията (drill-down);
 • Обвързване на справки, анализи и ключови показатели към конкретните дейности, ангажименти и потребности на служителите на компанията;
 • Наличие на пълна и прецизна информация в компанията по всяко време;
 • Eдинна версия на истината - централизирано изготвяне и съхранение на отчетите;
 • Повишена бързина, качество и прозрачност при вземане на стратегически, средносрочни и краткосрочни решения;
 • Откриване на зависимости в данните, които водят до нови възможности;
 • Достъп до данните от всяко място и през всякакви устройства – стационарни и мобилни.

 

Потребители на системата:

 • Собствениците на компанията;
 • Висш мениджмънт.