SAT Health

SAT Health е доставчик на експертни анализи и технологични решения за фармацевтичната индустрия, базирани на широкообхватна проверка на данни и специализирани маркетингови проучвания в здравния сектор. Фирмата оперира на българския пазар и посреща нуждите на фармацевтични компании, аптеки, дистрибутори, медицински асоциации и административни органи.

BI

Описание на проекта

Balkan Services предоставя услуга по технологичното осъществяване на предлагания от SAT Health софтуерен продукт Bluebook. За целите на проекта е изградена система, която обхваща процесите по събиране и обработка на данни от фармацевтичната индустрия в страната през BI платформата за анализи – Qlik Sense, както и осигуряването на необходимата инфраструктура за функционирането ѝ.

Създадени са няколко дашборда, които систематизират и визуализират репорти и анализи, конфигурирани според нуждите на различните отдели във фармацевтичните компании:

 • Market Overview – сравнение на производител спрямо целия фармацевтичен пазар;
 • Manufacturer Overview – динамика на пазарни дялове, представяне на конкретен продукт, топ продукти;
 • Regional Overview – справки по регион, медицински представители;
 • Product Card – справки за представяне на определен продукт;
 • Country KPIs – справка за макроикономическите показатели в страната;
 • Други персонализирани справки, спрямо нуждата на клиента.

 

Ползи от продукта

 • Използване на съвременен гъвкав и интуитивен BI инструмент;
 • Обединени и унифицирани данни за целия фармацевтичен пазар;
 • Сравнение на позицията на компанията спрямо целия пазар – на месечна, тримесечна и годишна база;
 • Съкратено време за проследяване на динамиката на фармацевтичния пазар;
 • Възможност за географски анализ – регионално представяне на продукти;
 • Детайлни справки по продукти, по медицински представители и др.;
 • Възможност за разработка на индивидуални дашборди.

 

Потребители на системата

 • Стратегически мениджмънт;
 • Маркетинг и продажби;
 • Бизнес анализатори.

 

IT поддръжка

Предоставяне на услуги по:

 • Администрация и поддръжка на MS Office 365;
 • Системна хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърна техника;
 • Поддръжка на офис техника;
 • Поддръжка и администрация на сървъри.