Спиди

Основана през 1998 г. Спиди е най-голямата българска компания на пазара на куриерски услуги с пазарен дял от 32% с над 1100 човека персонал и над 700 транспортни средства. Фирмата обслужва над 700 000 клиента и 12 млн. пратки годишно.

Внедряване на BI решение

Описание на проекта:

Поетапно в Спиди АД се внедряват проекти анализиращи редица ключови показатели (KPI) във финансов, търговски, логистичен, оперативен, ИТ и други отдели. В решението е заложено на различни типове информационни табла (Dashboards), които да представят графично многото на брой показатели, които се проследяват от служителите в компанията. Както в графичните, така и в табличните представяния на данните в BI системата, потребителите имат възможност да избират времеви сценарии, да проследяват в детайл даден казус и дори сами да сформират измеренията, които да включат в анализа си.

Ползи (за компанията) от проекта:

• Бързина в изготвянето на анализи и справки за различни периоди
• Централизиран подход във визуализацията и изчисляването на KPI
• Освобождаване на време на IT отдела

Потребители:

Член на борда на директорите, Финансов директор и Финансов отдел, Търговски директор и търговски отдел, логистичен отдел

Интеграции:

Вътрешна система, Excel files