СТАМ ЛТД

СТАМ ЛТД е част от международна верига от фирми STAMH Group, които оперират в България, Гърция, Румъния, Русия, Италия, Република Македония, Република Сърбия и Хърватия. Компанията е създадена през 1998 г. и е специализирана в създаването на иновативни решения за складово съхранение. СТАМ ЛТД предоставя всички услуги в процеса на изработка на складовите системи: проектиране, монтаж, доставка, сервиз и цялостен инженеринг.

Компанията има реализирани над 1 800 проекта в България, Русия, Сърбия, Турция, Гърция, Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина, Румъния, Австрия, Италия, Полша, Белгия и Унгария.

Описание на проекта

Внедрено е облачното решение за цялостно управление на бизнеса – NetSuite. CRM модула на системата покрива целия търговски процес на фирмата – „Lead to order”, в който участват търговски и инженерингови екипи и се характеризира с преминаване през много етапи. ERP модула на софтуера обхваща целия „Order to Cash“ (от поръчка до плащане) процес на компанията.
Системата е локализирана за България и е напълно съобразена със законовите изисквания и счетоводните стандарти в страната.

Изградени и имплементирани са следните функционалности за управление на специфичните процеси в компанията:

 • Постъпили запитвания, източници на лийд (lead source), вид на клиента – съществуващ или потенциален;
 • Изготвяне на оферти с техническа спецификация;
 • Генериране на репорти, даващи детайлен поглед над всеки етап от търговския процес, причини за отказ, версии на оферти и др.;
 • Инженеринг, проектиране, производство на складови конструкции;
 • Детайлно бюджетиране на разходите по проекта, включващо себестойността на материалите, автоматично изчисляване на разходите за транспорт, инженеринг, монтаж, логистика и управление на проекта, както и търговските комисионни;
 • Проектен мениджмънт, планиране на срокове и задачи, проследяване и нотифициране за крайни срокове;
 • Планиране на плащания, автоматично генериране на ордери по предварително създадени шаблони;
 • Управление на логистичния процес – обединяване на поръчки по доставчици, организация и проследяване на транспорта на ниво поръчки, артикули и транспортни средства, складиране и съхранение на материалите на място в складовете на компанията (разпределение по предварително зададен критерий), изпращане на материалите при клиента;
 • Организиране и проследяване на процеса по монтаж;
 • Съхранение на пълната информация за настоящи или потенциални клиенти и проекти – специфики, сфера на дейност, контакти, чертежи, документи, плащания, крайни срокове, отговорници и др.;
 • Пълно покриване на счетоводните и финансови процеси, прогнозиране, сравнение на реални и прогнозни стойности.


Ползи

 • Цялостен поглед върху състоянието на бизнеса посредством обединяване на пълната информация за организацията в една система;
 • Възможност за проследяване, одобряване на определени действия по предварително зададени критерии, оптимизиране и пълна прозрачност на всички бизнес процеси;
 • Aвтоматизиране на процесите по планиране, разпределение, прогнозиране, проследяване, нотифициране за задачи и техните срокове;
 • Значително съкращаване на времето за изготвяне на репорти;
 • Оптимизация в обслужването на парични потоци, финансово отчитане и планиране.

 

Потребители

Системата се използва от всички отдели в компанията.