Топ Дринкс ООД

От 1994 година Топ Дринкс ООД е неизменен лидер в дистрибуцията на напитки в България. Чрез предлаганите над 4000 продукта компанията е първостепенен партньор на хиляди обекти на територията на София, предлагайки им добро и навременно обслужване, улеснено подаване на заявките им и атрактивни цени.

 

BI

В рамките на три месеца е изградена базата с данни и интерфейсите към основните системи, ползвани в компанията. Направени са и множество справки за търговската и други дейности. Една от основните системи, източници на данни в компанията, е ERP решението Microsoft Axapta. В Топ Дринкс има няколко типа потребители на QlikView. Мениджърите от средно и високо управленско ниво, които преди са разполагали с много откъслечна и минимална информация относно развитието на бизнеса, сега разполагат с много по-богати данни, което ги улеснява в процеса на вземане на управленски решения. Друга част от потребителите са оператори и статистици, които преди внедряването на QlikView са работили основно с Excel. Този процес обаче, освен че изисква време и е трудоемък, е свързан и с ръчна обработка на базовите данни, при което е трудно да се гарантира систематизирането на справките, както и верността в тях. Внедряването на BI решението на QlikTech е съкратило значително времето и е намалило използването на ръчен труд, за изготвянето на оперативни справки и оптимизиране работата на служителите.