Виктор Тодоров от Випласт АД - клиент на Balkan Services
Виктор Тодоров
Изпълнителен директор, „Випласт“ АД

Клиент на Balkan Services

Екипът на Balkan Services познава много добре продукта и наистина мисли през него. Сега вече целият ни бизнес е на екрана, на един клик разстояние. Мога да „въртя” една справка, както сметна за добре, да извадя всяко едно желано число и да съм сигурен, че то е вярно. Софтуерът ни дава и най-дребните детайли, които иначе убягват” 
Проект за внедряване на Soft1 ERP 

Viplast

„Випласт“ АД е бързоразвиващ се производител на фолиа от полиетилен терефталат (PET) и рециклиране на опаковки и фолиа от PET. Продуктите на дружеството намират широко приложение както в хранителната, така и в нехранителната индустрия като козметика, електроника, детски играчки, тарелки, сгъваеми кутии, кетъринг опаковки и други.

ERP

Balkan Services внедри във „Випласт“ АД облачната версия на ERP системата Soft1 с нейните основни модули: продажби; покупки; счетоводство. Поради спецификата на дейността на компанията е внедрен и модул „Производство“.

 

Описание на проекта

Системата обхваща и специфичния процес по офериране на клиента, като е направена доработка в модул „Продажби“ по ноу-хау на Випласт, която включва процеса по обслужване на клиенти.

Внедреното облачно решение Soft1 ERP обхваща всички ключови бизнес процеси в компанията - от оферирането на клиента, през доставката на материали, производството, окачествяването на готовата продукция, експедицията и получаването на плащане от клиента.

Изградена е специфична функционалност за заявки за транспорт, посредством която логистичните компании могат да дават предложения за цената на транспорта.

За удобство на ръководството е настроен модул „S360“, който позволява както да се преглеждат важните справки през мобилно приложение, така и да се въвеждат и одобряват поръчки.

 

Ползи

  • Обединяване на данните от различни източници в една система;
  • Бърз и лесен достъп до цялостна и вярна информация за състоянието на бизнеса, както и възможност за задълбочаване в конкретни детайли само с няколко клика;
  • Оптимизация на производствения процес;
  • Подобрен процес по планиране, базиран на верни данни;
  • Бързо и лесно проследяване на историята на поръчките;
  • Гъвкавост при промени в параметрите на клиентските поръчки и своевременно изпълнение;
  • Бърз достъп до справки с най-важните показатели за бизнеса, включително през мобилно устройство;
  • Подобрен репортинг.

 

Потребители

  • Всички звена в компанията