Начало | Клиенти | Виском БГ АД
Борислав Мирчев
Борислав Мирчев
Изпълнителен директор и акционер

Клиент на Balkan Services

„Твърде трудно е да обхванеш голямата картина през различни системи. Затова взехме решение да внедрим съвременна ERP система, която възможно най-цялостно да обхване всички бизнес процеси и всички наши фирми.“ Проект: Внедряване на NetSuite

Виском БГ АД

Viscom е един от най-големите дистрибутори на вътрешни и външни рекламни материали в България. Компанията развива търговска дейност още в Сърбия, Северна Македония и Румъния. Продуктите, предлагани от Viscom, намират приложение в индустрии като производството на мебели, машиностроене, осветление, интериорен дизайн, както и в строителството.

ERP

Описание на проекта

Внедрено е облачното ERP решение NetSuite за бизнеса на компанията в България. Чрез системата е покрит процеса от поръчка до плащане (Order to Cash), включващо следните функционалности:

 • Клиентски поръчки, ценови политики, кредитен контрол, начини на плащане, срок на изпълнение и падеж, процес на одобрение;
 • Вътрешнофирмени трансфери между складове, планиране на разпределение на стока, вътрешни заявки, одобрение и изпълнение;
 • Логистика;
 • История, анализи и прогнозиране на търсенето на ниво артикул, сезонност, клиент и др.;
 • Планиране на необходими доставки;
 • Систематизиране, обработка и проследимост на задължения към доставчици - срокове, валути, начини на плащане.

Ползи за компанията

 • Бърз и лесен достъп до систематизирана на едно място информация за целия бизнес;
 • Яснота за голямата картина чрез единна система;
 • Пълна проследимост на търговските процеси;
 • По-добро управление, планиране и оптимизиране на складови наличности и доставки;
 • Осъществяване на кредитен контрол на клиенти и стриктно проследяване на плащания;
 • Оптимизация в обслужването на парични потоци, финансово отчитане и планиране;
 • Улеснено проследяване на партиди, срокове на съхранение на материали, наличности на даден артикул във всеки един от складовете в страната;
 • Елиминиране на възможни грешки в изчисленията, поради автоматично конвертиране на цени, валути и мерни единици на артикули;
 • Опростено обслужване на специфичните за компанията процеси по поръчково разкрояване и рязане на стоки.

 

Потребители

Използва се от всички отдели в компанията.